Topnyheder

Se kortet: Er luften i dit nabolag sundhedsskadelig?

9 ud af 10 mennesker verden over lever i områder med sundhedsskadelig luft. Men hvordan ser det helt konkret ud i dit nabolag? Find svaret i dette interaktive kort.

H.C. Andersens Boulevard i København er plaget af luftforurening. Foto: Sigfrid Lundberg/flickr

300 Movia-busser i København har fået eftermonteret et særligt effektivt partikelfilter. Tiltaget er en del af en større plan, der skal få løst det vedvarende problem med luftforurening i København.

For selvom luftkvaliteten er blevet bedre i 2015 i forhold til 2014, er der stadig for store mængder kvælstofdioxid (NO2) på H.C. Andersens Boulevard.

Koster Danmark milliarder

Ifølge Verdenssundhedsorganisationen WHO lever knap 9 ud af 10 mennesker i områder, hvor luften er sundhedsskadelig, og et studie har vist, at forurening hvert år betyder en for tidlig død for ca 5,5 millioner mennesker.

En rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi i 2013 konkluderede, at 3.300 danskere årligt dør før tid på grund af luftforurening, som samlet set koster det danske samfundet 28 mia. kr. i sundhedsudgifter og tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med sygedage.

Interaktivt kort

Derfor kan det være nyttigt - om ikke andet interessant - at undersøge, hvordan luftkvaliteten er i ens nabolag. Den mulighed tilbydes nu af Blueair - en af verdens førende virksomheder inden for luftrenseteknologi.

Blueair har netop lanceret Air View, som er et online værktøj, der visualiserer og giver informationer om luftkvaliteten i stort set hele verden helt ned på gadeniveau. Søger man på Aarhus Hovedbanegård, viser Air View – via en lokal målestation fra European Environment Agency - et øjebliksbillede af de partikler, som flyver rundt i luften på den pågældende adresse.

Det skal bemærkes, at Air View ikke har til hensigt at konkurrere på eksakt datapræcision, men værktøjet kan være med til at visualisere og sætte fokus på den luft, som vi hver dag indånder.

Prøv Air View ved at følge dette eksterne link: Air View

Af: Henrik Hindby Koszyczarek

henrikhindby@globalen.dk

ANNONCE