Topnyheder

Over 800 forskere til Trump: Gør dog noget ved klimaforandringerne

Et åbent brev fra over 800 forskere ledsaget af over 54.000 folkelige underskrifter forsøger at råbe Donald Trump op. I september opfordrede 376 forskere også til klimahandling.

"Der er for meget på spil, til at vi kan forholde os tavse."

Sådan lyder det i en underskriftsindsamling, som over 54.000 personer har underskrevet for at opfordre USA's kommende præsident Donald Trump til at handle mod klimaforandringerne og stoppe sit korstog mod klimatiltag.

Underskriftsindsamlingen, der er startet af ni forskere, står dog ikke alene, men er ledsaget af et åbent brev underskrevet af over 800 forskere, der alle beskæftiger sig med felter, der berører kloden og klimaet, og med få undtagelser er alle enten i besiddelse af eller ved at få en ph.d.

Bl.a. skriver de i brevet "anerkend offentligt, at klimaforandringerne er ægte, menneskeskabte og en alvorlig trussel" og nævner, at naturkatastrofer har kostet USA 250 mia. dollars de seneste fem år, samt at klimaforandringerne øger risikoen og omfanget af disse katastrofer.

Brevet kommer blot få måneder efter, at 376 forskere publicerede et lignende brev, som også opfordrede til, at den kommende præsident ville bevare USA i klimaaftalen. Dengang var det amerikanske valg endnu ikke afgjort, men Donald Trump havde på daværende tidspunkt ytret skepsis om klimaforskningen.

Vil nedlægge Nasas klimaforskning

Donald Trump har tidligere kaldt klimaforandringerne for et kinesisk påfund og udtalt, at han vil trække USA ud af klimaaftalen. Det er endnu uvist, om han gør alvor af sine ord, men ifølge en kilde fra hans rådgivningshold, undersøger man mulighederne for at komme ud af aftalen hurtigst muligt.

Trump har desuden lovet, at han vil genrejse USA's fossile industri, og for nyligt udpegede han energiselskabet Exxons CEO som udenrigsminister. Ydermere har han lagt op til, at al klimaforskning hos Nasa skal nedlægges.

Trumps adfærd har skabt bekymring i forskerkredse, i en sådan grad at forskere er begyndt at flytte deres klimadata over på uafhængige servere, for at sikre at der ikke pilles ved dem fra politisk hold.

Den kommende præsident har imidlertid ikke altid været klimabenægter - i 2009 var han således med til at underskrive et brev, der kaldte på klimahandling i forbindelse med klimatopmødet i København.

Brevet i fuld længde

Herunder følger forskernes brev oversat i sin helhed (er man interesseret i at finde kilderne bag fremsatte påstande i brevet, såsom henvisninger til meningsmålinger og økonomiske tal, kan de findes på Scientific Americas hjemmeside via dette eksterne link):

"Til den kommende præsident Trump

Vi, de undertegnede, opfordrer dig til at handle straks og vedholdende imod de menneskeskabte klimaforandringer. Vi skriver som bekymrede individer, og samlet for vores anerkendelse af, at forskningen er utvetydig, og at Amerika må handle.

Klimaforandringerne truer USA's økonomi, nationale sikkerhed og befolkningens sundhed og sikkerhed. Nogle samfund kan allerede mærke konsekvenserne, og lavindkomst- samt minoritetsgrupperne bliver uforholdsmæssigt ramt.

På dette afgørende tidspunkt i menneskehedens historie forventer lande, at USA tager stafetten og leder: at tage skridt imod at styrke, ikke svække, denne nations forsøg på at håndtere krisen. Mens verdens øjne hviler på os - midt i den usikkerhed og bekymring, der er over, hvordan din administration vil håndtere problemet - anmoder vi dig om, at du tager følgende skridt, når du indtræder som præsident:

1. Gør USA til en leder inden for ren energi. Størstedelen af amerikanerne - hvad enten det er republikanere, demokrater eller uafhængige - støtter forskningen og implementeringen af vedvarende energi. Omfavn disse enorme økonomiske muligheder ved en omstilling til energieffektive, lav-emissions samfund. Brug en del af dit løfte om én billion dollars til infrastrukturen til at udvikle og udvide demokratisk ren energi, styrk USA's konkurrenceevne og giv USA arbejde. Siden 2008 har den grønne energiindustri skabt ét for hver 33. nye job i USA. 'Vindtekniker' er den hurtigst voksende jobtype i USA, og solenergiindustrien har hyret flere krigsveteraner end nogen anden sektor.

2. Reducer forureningen af drivhusgasser og USA's afhængighed af fossil energi. Størstedelen af amerikanerne bakker op om dette. Forsikr dem om at de politikker, der skærer i udledningen af drivhusgasser, mindsker luft- og vandforureningen og styrker væksten af ren energi, innovation og job - såsom the Clean Power Plan, skattefradrag for vedvarende energi og reglerne for brændstofeffektivtet - vil blive, som de er. Fortsat støtte og fleksibilitet for landets myndigheder til at håndtere klimaforandringerne, herunder the Environmental Protection Agency, the Department of Energy, og the National Aeronautics and Space Administration, er nøglen til at nå disse mål.

3. Styrk Amerikas parathed og robusthed over for klimaet. Alene i løbet af de seneste fem år har storme, oversvømmelser, tørke og skovbrande ødelagt for 250 mia. dollars. I takt med at klimaforandringerne fortsætter med at øge hyppigheden og omfanget af disse ekstreme hændelser, vokser byrden for alle skatteborgere for at betale for nødhjælp og genopbygning. Hjælp med at beskytte og styrke Amerikas samfund, økonomi og naturressourcer ved at investere i moderne, klimarobust energi-, transport-, bygnings- og vand-infrastruktur.

4. Anerkend offentligt at klimaforandringerne er ægte, menneskeskabte og en alorlig trussel. Hvis ikke, vil du være den eneste regeringsleder i verden, som benægter klimavidenskaben. Din position vil være på kant med praktisk talt alle klimaforskere, de fleste økonomer, militæreksperter, fossile energiselskaber og andre virksomhedsleder samt totredjedele af de amerikanere, som er bekymrede for problemstillingen.

5. Beskyt den videnskabelige integritet i lovforslagene. Undervejs i din kampagne sagde du, at din "administration vil sikre, at der er (videnskabelig) gennemsigtighed og ansvarsfuldhed uden politisk bias". Oprethold disse standarder ved at udpege videnskabelige rådgivere, kabinetmedlemmer og føderale ledere, som respekterer og læner sig op ad videnskabeligt funderede beslutninger. Det vil ekskludere mange af dem, du allerede har udpeget til dit kabinet og din overgangsstab, og som har benægtet det videnskabelige faktum om menneskeskabte klimaforandringer.

6. Fasthold Amerikas tilslutning til Paris-aftalen. At trække sig fra denne traktat - produktet af 25 års forhandlinger med næsten alle lande på kloden - vil underminere vores bedste mulighed for at undgå farlige klimaforandringer. Det vil heller ikke være repræsentativt for det amerikanske folk, hvoraf størstedelen bakker op om USA's tilslutning til Paris-aftalen. USA vil miste sin indflydelsesrige plads ved forhandlingsbordet og vil afgive sin ledende rolle som politisk, teknologisk og moralsk leder til Kina, EU og andre lande.

Du har opbakningen fra de fleste virksomheder, militærledere, forskere, ingeniører og borgere til at handle på klimaforandringernes trusler ved at reducere udledningen af drivhusgasser og udvide ren energi. Mange af USA's største byer og stater har allerede valgt at gøre dette. Vi opfordrer dig til at overveje, om du vil have, at din præsidentperiode skal være defineret ud fra benægtelse og katastrofe eller accept og handling."

Navnene på de over 800 forskere, som har underskrevet brevet, kan findes på Scientific Americans hjemmeside via dette link.

Se et interview med Donald Trump øverst i artiklen om hans manglende tro på, at klimaforandringerne primært er menneskeskabte.

Af: Henrik Hindby Koszyczarek

henrikhindby@globalen.dk

ANNONCE