Topnyheder

En ko savner faktisk sin kalv

TEMA: En malkeko må opgive sin kalv, den konventionelle gris fikseres i dagevis, og slagtekyllingen kan knap nok gå. "Når vi producerer dyr til menneskers mad, er det tvivlsomt, om der er nogen produktionsformer, som er rentable og samtidig har super velfærd," siger en forsker.

Efter at have avlet frilandsgrise i 10 år kunne Bob Comis ikke klare det længere. Den dårlige samvittighed over for grisene, som endte deres liv på et slagteri, tyngede ham.


- “Folk har en tendens til at tænke, at hvis et dyr har haft gode vilkår, så er drabet i orden. Men jeg mener, at uanset hvordan dyret har haft det, er det ikke i orden at slå det ihjel, fordi du tager livet fra et væsen, som eksisterer i denne verden. Ikke kun fordi de kan føle smerte og lidelse, men også fordi de går rundt i verden og tænker over ting. Hvorvidt de rent faktisk gør det ud fra en videnskabelig betragtning, er jeg ligeglad med. Jeg har betragtet dem i 10 år, og jeg ved, at de har en form for oplevelse af livet,” har han udtalt i et interview med Ecorazzi.com.


Mellem 55 og 65 milliarder landdyr bliver hvert år slagtet i et landbrugserhverv, hvor dele af det bliver mere og mere industrialiseret, og hvor landmænd i de industrialiserede, effektiviserede landbrug bruger mindre og mindre tid per dyr.


Et studie fra 2013 trykt i The Journal of Applied Poultry Research undersøgte, hvor meget mere arbejde der ligger i at drive en ægproduktion med fritgående høns fremfor burhøns og fandt frem til, at en fritgående høne krævede 2,7 mandetimer, mens det for burhønens vedkommende blot var 0,2 timer.Størstedelen af de danske svin lever under konventionelle forhold i stalde på spaltegulv uden mulighed for at rode i jorden eller løbe, søer fikseres, kyllinger lever i ammoniakfyldte haller og vokser så hurtigt, at de ikke kan bære deres egen vægt, æglæggende høner lever i bursystemer, og de fleste køer kommer aldrig på græs.


Det er en effektiv måde at producere fødevarer på, og risikoen for en række sygdomme og fysiske skader mindskes ved dyrenes begrænsede liv. Men hvad med deres behov for at lege? Deres behov for samvær med andre i flokken og deres følelsesliv? I hvilken grad tilgodeser landbruget, at såvel dyr som mennesker har sociale behov og følelser?

I videoen ser man et eksempel på fikserede grise, halekupering og kastration af smågrise i den danske konventionelle svineproduktion.


- "Alle landbrugsdyr har sociale behov og er i stand til at opleve negative affektive tilstande som for eksempel frygt - det er helt sikkert,” fastslår Mette S. Herskin, seniorforsker i etologi ved Aarhus Universitet med speciale i landbrugsdyr - helt specifikt undersøger hun negative oplevelser hos dyr.

Savn og sorg

En kraftig følelsesmæssig reaktion var, hvad Bob Comis opfattede hos de tilbageværende grise, som ikke blev sendt med resten af flokken til slagteriet. De opførte sig apatisk og holde op med at spise. Det var nærmest konsekvent, at de efterladte opførte sig, som om de var deprimerede, mener han:


- “De tilbragte meget af tiden i deres læskur og kom kun ud indimellem for at spise eller drikke. Efter et par dage begyndte de at opføre sig normalt igen, men jeg mener, at tabet af en katastrofalt stor procentdel af deres flok påførte dem psykisk lidelse - i hvert fald for en stund,” udtalte han til Ecorazzi.com.Mette S. Herskin betvivler ikke, at Bob Comis grise reagerede negativt på, at andre i flokken blev fjernet, men hun tøver med at betegne dem som “deprimerede”.


- “Men jeg er sikker på, at de reagerede på det. Grise er meget sociale dyr og kender hinanden på individniveau. Man skal tænke på, at flokken har den funktion at beskytte hinanden mod rovdyr, så de tilbageværende føler sig mere udsatte. Det ér negativt for dyrene og passer med landmandens observationer af, at dyrene ændrer adfærd, efter at en del af flokken er sendt til slagtning,” siger hun til Globalen.

Hun har arbejdet med dyr siden 1996, da hun blev kandidat i biologi ved Københavns Universitet. I 2004 fik hun sin ph.d., og i 2008 blev hun seniorforsker ved Aarhus Universitet.


Undervejs i interviewet er hun meget påpasselig med, hvilke begreber hun bruger om dyrenes indre liv, for det er vigtigt at have både definitionen og beviserne på plads, før man eksempelvis kan kalde en reaktion for “sorg”, for hvad er årsagen til deres opførsel, spørger hun. Måske er det ikke sorg, men frygt forårsaget af destabilisering i flokken?


***


Danmark slagter årligt en halv million kreaturer, knap 19 millioner svin og knap 103 millioner kyllinger. Selv hvis loven følges til punkt og prikke, undgår disse dyr hverken smerte eller negative oplevelser helt, vurderer Mette S. Herskin:


- "Det er tilladt at kastrere grise, og mange af landmændene halekuperer også grisene, selvom det er ulovligt at gøre rutinemæssigt. Begge dele gør indiskutabelt ondt på dem. Man giver dem en negativ påvirkning, og det accepterer vi i Danmark. Det er ikke sådan, at alt, der foregår i landbruget, er udformet, så dyrene har færrest mulige negative oplevelser - der er sat grænser for, at det ikke må blive dårligere end det, loven foreskriver. Nogle regler er velbegrundede rent biologisk, andre er ikke - der har man nok valgt at tage hensyn til andet end dyret som for eksempel landmandens indtjening."


Godt nok er rutinemæssig halekupering forbudt på svin, men pattegrise "kan halekuperes inden for dyrets 2.-4. levedøgn, hvis der er dokumentation for, at der på bedriften er sket skader på haler, som følge af at kupering ikke er foretaget".


Ifølge Christian Fink Hansen, lektor i svineproduktion fra Københavns Universitet, er der ingen entydig forklaring på, hvorfor grise bider hinanden i halerne, men observationer har vist, at antallet af halebid kan nedbringes, hvis grisene stimuleres af deres omgivelser.