Topnyheder

Mere og mere forskning peger på, at dyr er bevidste og empatiske

TEMA: Milliarder af dyr slagtes, udsættes for dyreforsøg eller indfanges til underholdning hvert eneste år. Forskning viser dog, at dyr er bevidste væsener med en rig variation af følelser. I en temaserie sætter Globalen fokus på dyrenes følelsesliv, og nogle af de begrænsninger de lever under i menneskets samfund.

En ræv begraver sin afdøde artsfælle under kviste og jord. Rotter fravælger en godbid for at redde deres stressede kammerater fra en pøl af vand. Grise opfører sig apatisk i flere dage, efter at andre i flokken er blevet kørt til slagteriet. Rotter nægter at træde på et håndtag, der giver mad, når den kan se, at en anden rotte får stød af det. Præriemus nusser deres artsfælle i flere minutter, efter at denne har fået stød. En gruppe chimpanser i Arnhem Zoo, Holland, straffer dem, der kommer for sent til maden, fordi ingen spiser, før alle er til stede. Katten Libby hjælper sin blinde ven, hunden Cashew, med at gebærde sig og finde maden.


Er det tegn på, at vi mennesker - homo sapiens - ikke er de eneste skabninger, der besidder empati og er bevidste skabninger med en subjektiv opfattelse af verden omkring sig?


Ja, lyder svaret fra en voksende forskerskare.


På en konference på Cambridge University skrev flere forskere, heriblandt neurofarmakologer, kognitive neuroforskere og neurofysiologer, under på, at både pattedyr, fugle og fisk er bevidste væsner i stand til at handle ud fra intentioner og ikke blot instinkter. At de har en subjektiv opfattelse af verden omkring sig, og at de aktivt træffer til- og fravalg. Flere tusinde studier kunne ikke længere ignoreres, og det blev den 7. juli 2012 til The Cambridge Declaration on Consciousness.


En stigende mængde forskning peger på, at følelsesmæssige egenskaber, som man tidligere har troet var unikke for mennesket, er en del af evolutionen og dermed også findes hos dyr.- "Da jeg begyndte at studere dyr for over fire årtier siden, var mange mennesker imod at tillægge dyr tanker og følelser. Der var naturligvis nogle såsom Jane Goodall (primatolog, red.), min mentor Michael W. Fox og jeg, som var forbløffede over dette, men i løbet af de seneste 40 år har tiderne ændret sig, og der er nu meget få mennesker, der prøver at argumentere for, at dyr hverken føler eller er bevidste væsener," forklarer Marc Bekoff til Globalen.


Han bruger egentlig termen "non-human animals" (ikke-menneskelige dyr), fordi man ikke må glemme, at mennesker også er dyr. For nemhedens skyld vil den gængse term "dyr" her blive brugt om andre arter end mennesket.Mette S. Herskin, seniorforsker i etologi ved Aarhus Universitet, har i 20 år undersøgt dyrs adfærd, særligt med fokus på negative oplevelser. Hun er enig i, at dyr besidder en række følelser, og at man kan tale om, at de har behov knyttet til disse.


- "Jeg er meget fascineret af, hvor meget vi faktisk kan måle. Vi kan ikke måle, hvor 'væmmeligt' noget er direkte, men ved at måle forskellige indikatorer kan vi få meget viden om, hvordan dyr oplever noget," siger Mette S. Herskin til Globalen.


Studier tyder også på, at fisk er bevidste, følende individer; adskillige fiskearter er i stand til at genkende hinanden på individniveau, og nogle arter samarbejder endda med hinanden i jagten på føde, skriver biolog Jonathan Balcombe i bogen 'What a fish knows', som blev udgivet i år. I bogen nævner han desuden, at denne viden om fisk bør kvalificere dem til at være en del af menneskets morale kompas.
Professor: Følelser i dyr er det nemmeste at måle


Der er flere hovedgrene i forskningen; for eksempel observationer af dyrenes adfærd samt fysiologiske eller neurologiske målinger, hvor man bl.a. undersøger hjernens aktivitet og mængden af signalstoffer.


Tegn på empati er eksempelvis observeret hos adskillige pattedyr, helt ned til gnavere som mus og rotter, og sågar nogle fuglearter. Når dyr forstår den følelse, et andet dyr udsættes for, og reagerer på det, argumenterer nogle forskere for, at det er empati. Et eksempel er rotter, som i et forsøg valgte at hjælpe en våd, stresset artsfælle frem for at få en godbid.Jaak Panksepp, professor i veterinær og komparativ anatomi, farmakologi og fysiologi, mener, at alle pattedyr som minimum besidder en basal form for empati, og at følelser som lysten til leg hører til den mere primitive del af hjernen.


- "Der er ingen tvivl om, at alle dyr har følelser. Forskningen er klar. Og alle vores stærkeste følelser kommer fra netværk i hjernen, som alle pattedyr deler. Desværre kan vi endnu ikke forskningsmæssigt måle intensiteten eller størrelsen af følelser på tværs af arter," sagde han i 2011 i et interview med