Topnyheder

Din burger kan have et stykke regnskov i sig

Produktionen af oksekød er skyld i omfattende fældning af regnskoven. Pizza Hut og Burger King er blandt de virksomheder, som slet ikke tager højde for, om deres produktion fælder regnskov.

Burger King har ikke styr på, om dets kød kommer fra områder, hvor der er fældets regnskov, lyder det fra en NGO. Foto: Nick Perrone/flickr

Globale virksomheder som McDonald's, Burger King, Nestlé, Subway og Pizza Hut har meget arbejde forude for at sikre sig, at deres kød kommer fra områder, hvor der ikke fældes regnskov for at gøre plads til produktionen.

Det viser en ny analyse fra Union of Concerned Scientists (UCS), en NGO med både private og forskere som medlemmer.

Ifølge rapporten udgør fældning af regnskoven omtrent 10 pct. af verdens udledning af drivhusgasser, og ingen anden sektor bidrager så meget til fældningen som kødindustrien. Omtrent 75 pct. af skovfældningen i Sydamerika mellem 1990 og 2005 er sket for at gøre plads til græssende kvæg og foderproduktionen.

Ingen scorer toppoint

- "Den seneste forskning viser, at oksekødproduktionen står for over dobbelt så meget skovfældning som de andre væsentlige faktorer - soja, palmeolie og træ - tilsammen," siger Lael Goodman, analytiker ved UCS, ifølge sustainablebrands.com.

- "Vi er nødt til at beskytte Sydamerikas tropiske skove fra at blive omdannet til græsningsarealer for kvæg for at reducere den globale opvarmning og beskytte planeten fra klimaforandringerne," tilføjer hun.

UCS har rangeret 13 store fødevarevirksomheder efter deres skovfældningspolitik og konkluderer, at ingen af dem har en strategi, der sikrer, at deres fødevarer produceres, uden at der skal fældes skov. Bedst klarer Walmart sig med 52 ud af 100 point, efterfulgt af McDonald's og foderproducenten Mars, mens Burger King, ConAgra Foods, Kroger og Pizza Hut ikke scorer ét eneste point i analysen.

- "Alle 13 af de store virksomheder, vi har rangeret, har behov for at styrke deres ingen-skovfældning-politik og -praksis. Ikke én eneste virksomheder har lige nu en stærk politik eller praksis," skriver UCS i rapporten.

Walmart og McDonald's i top

De tre højstplacerede - Walmart, McDonald's og Mars - får point for at have gjort fremskridt på området, men de er altså et stykke fra den højeste score, fordi deres politik også har en del huller og hverken er transparent eller ambitiøs nok.

Overordnet set inddeler UCS virksomhederne i tre grupper:

  1. Dem, der har en officiel politik og har taget nogle skridt på området,

  2. Dem, der ikke har en officiel politik, men samarbejder med nogle producenter, der arbejder på at producere uden skovrydning,

  3. Dem, der hverken har en politik på området eller har taget skridt i retning af at eliminere skovrydning af leverandørkæden.

De virksomheder, der er placeret i den dårligste gruppe er Burger King, ConAgra, Kroger og Pizza Hut. De får alle nul point. Subway har fået fem point, hvilket skyldes, at man i det mindste oplyser om, hvorfra man får sit kød.

InsideClimateNews.com, der også har dækket rapporten, har forgæves forsøgt at få en udtalelse fra Burger King, ConAgra, Kroger, Pizza Hut og McDonald's.

Af: Henrik Hindby Koszyczarek

henrikhindby@globalen.dk

<