Topnyheder

Luftforurening dræber flere i Afrika end underernæring

Luftforureningen i Afrika er ved at udvikle sig til en sundhedsmæssig krise. Også i Europa mister millioner af mennesker livet på grund af forurening fra industrien og trafikken. 9 af 10 mennesker verden over lever med sundhedsskadelig luft.

Luftforurening i Afrika er et stigende problem, viser et studie fra OECD. Foto: Howard Cambridge/flickr

Det er hverken underernæring, dårlig hygiejne eller forurenet drikkevand, der dræber flest afrikanere hvert år, men derimod luftforureningen fra industrien og trafikken.

Det viser et nyt studie fra den økonomiske organisation OECD, der for første gang har undersøgt, hvor meget luftforureningen koster de afrikanske samfund. Det skriver The Guardian.

OECD vurderer, at omtrent 712.000 mennesker årligt dør før tid som følge af luftforurening, og antallet er steget med 36 pct. fra 1990 til 2013. Også dødsfald forbundet med forureningen af indeklimaet i hjemmene er steget i perioden, men med 18 pct. er stigningen ikke nær så markant, som når det kommer til den udendørs forurening.

Alt i alt vurderer OECD, at dødsfaldene i 2013 kostede ca. 215 mia. dollars, svarende til godt 1.465 mia. kr.

Antallet af dødsfald som følge af:

  • luftforurening: 712.000

  • forurenet drikkevand: 542.000

  • dårlig hygiejne: 391.000

  • underernæring: 275.000

Udviklingen er ikke bæredygtig

Studiets hovedforfatter, dr. Rana Roy, finder det bekymrende, at stigningen i dødsfald er så kraftig.

"Denne markante udvikling vil fortsætte i dette århundrede. Den indikerer, at de nutidige metoder med transport og energiproduktionen i afrikanske byer ikke er bæredygtig," siger Rana Roy ifølge The Guardian.

Han er en af verdens førende forskere inden for transportområdet og udgav i 2014 bogen 'The Cost of Air Pollution'.

"Det er slående, at omkostningerne forbundet med luftforurening i Afrika stiger på trods af en langsom industrialisering og sågar de-industrialisering i nogle lande," siger han og tilføjer, at det kræver helt nye tilgange og energiformer at få vendt udviklingen.

Brug for vedvarende energi

Det er dog ikke helt klart, hvad de enkelte kilder til luftforureningen er, da forureningen i en by som London og en afrikansk by ikke er den samme. Mens London er plaget af bilos, er det i flere afrikanske lande afbrænding af affald, dieselgeneratorer, biler uden katalysatorer og den petrokemiske industri, som udgør problemerne.

Anbefalingen fra OECD er klar: Industrialiseringen skal være bæredygtig og bæres frem af vedvarende energi såsom solenergi. Desuden skal den offentlige transport udbygges. Henri-Bernard Solignac-Lecomte, leder af OECD's udviklingscenter for Europa, Mellemøsten og Afrika siger til The Guardian:

"Luftforureningen i Afrika skader i stigende grad befolkningen og forhindrer den økonomiske udvikling. Det kræver hurtig handling fra regeringerne at ændre den ikke-bæredygtige urbanisering."

Landbruget er en stor synder

I juni udgav OECD en rapport om den globale luftforurening. Her konkluderede organisationen, at mod ni millioner mennesker kan få forkortet deres liv som følge af luftforurening. Den stigende forurening vil desuden koste verdenssamfundet omtrent 2,6 trillioner dollars, svarende til ca. 17,1 milliarder milliarder kr., medmindre vi handler og får nedbragt forureningen.

De primære årsager til forureningen på verdensplan er dieselbiler, klimaanlæg, affaldshåndtering, landbrugets forurening samt brugen af kul og diesel i energiproduktionen.

Et studie fra Earth Institute ved Columbia University, USA, af de sundhedsskadelige PM2.5-partikler konkluderede, at landbruget er den største forurener med de små partikler: Ammoniakdampene fra kvælstof og landbrugsdyrenes ekskrementer er så stor en forureningskilde i Europa, Kina og dele af USA, at ingen anden branche bidrager til dannelsen af PM2.5-partikler lige så meget som landbruget.

Ifølge et studie udgivet i tidsskriftet Nature sidste år er de ultrafine PM2.5-partikler, der har en diameter på under 2,5 mikrometer, årsagen til ca. 3,3 millioner for tidlige dødsfald hvert år på verdensplan.

De seneste 70 år er udledningen af ammoniak fra landbrugets kvælstoffer mere end fordoblet, hvoraf gødning udgør 33 pct. af udledningen og husdyrenes ekskrementer 66 pct.

Næsten ni ud af 10 mennesker (87 pct.) indånder hver eneste dag sundhedsskadelig luft, fordi de bor i områder, hvor luftforureningen er så omfattende, at den overskrider de grænseværdier, som er fastsat af verdenssundhedsorganisationen WHO.

Af: Henrik Hindby Koszyczarek

henrikhindby@globalen.dk