Topnyheder

Virksomheder opfører sig, som om kloden har uendelige ressourcer

Samfundsøkonomien er bygget op, som om den økonomiske vækst kan fortsætte i en uendelighed, og kloden har uendelige ressourcer. Det er helt forkert - alligevel ignorerer virksomheder dette faktum.

Klodens ressourcer er begrænsede. Selvom det er et faktum, er det alligevel noget, som virksomheder i høj grad ignorerer eller ikke tager tilstrækkeligt hensyn til.

Det viser en ny rapport, hvor det grønne konsulentfirma Article 13 har undersøgt bæredygtige strategier blandt verdens 211 største virksomheder og suppleret med interviews med bæredygtighedseksperter fra 38 af virksomhederne. Det skriver Forbes.

Article 13 fandt flere mangler i virksomhedernes strategier for, hvordan de tager højde for klodens begrænsede ressourcer og sociale udfordringer - det på trods af at flere af dem anerkender, at knappe ressourcer, vand og klimaforandringer kan påvirke dem i fremtiden.

Kloden har ni begrænsninger

Udgangspunktet for rapporten er, at klodens ressourcer på et tidspunkt vil slippe op ved fortsat overforbrug, samt at der er en række sociale udfordringer, og Article 13 har undersøgt, hvorledes virksomhederne adresserer disse forhold.

Klodens begrænsninger er:

 1. Klimaforandringer

 2. Tab af biodiversitet

 3. Biokemiske cyklusser

 4. Forsuring af havet

 5. Brug af landjord

 6. Rent vand

 7. Nedbrydning af ozonlaget

 8. Aerosoler i atmosæren

 9. Forurening med kemikalier

De sociale begrænsninger (identificeret af Oxfam International) er:

 1. Adgang til mad

 2. Mulighed for lægehjælp

 3. Adgang til vand

 4. Mulighed for uddannelse

 5. Ligestilling blandt køn

 6. Social ligestilling

 7. Energi

 8. Job

 9. Indtægt

 10. Større modstandskraft eksempelvis mod klimaforandringer

 11. Retten til basale rettigheder (også betegnet som 'voice')

Blot 11 pct. af virksomhederne har målsætninger for deres brug af landjord, 9 pct. har sat mål vedrørende nedbrydningen af ozonlaget, 6 pct. har biodiversitetsmål, og ikke en eneste virksomhed har målsætninger for forbruget af aerosoler eller den øgede forsuring af havet.

Derudover har langt størstedelen kun kortsigtede strategier, der går fem år frem i tiden. 2 pct. har sat mål til og med 2030, mens blot 1,5 pct. har målsætninger, der rækker længere end til 2030.

Markedskræfterne fejler

Også de sociale målsætninger bliver ignoreret af mange af virksomhederne: Article 13 fandt, at kun 21 pct. af mål for ligestilling af køn og 13 pct. for social lighed.

"Godt nok fandt vi, at mange virksomheder gør fremskridt og har forpligtet sig til fremtidige mål, men generelt er der en kraftig mangel på sammenhæng i deres tale om bæredygtighed og deres målsætninger," skriver Article 13 på sin hjemmeside.

En af tankerne bag markedskræfterne er, at når en ressource bliver knap, stiger prisen på den, så man finder på alternative ressourcer og dermed adresserer problemet. Men det er en fejlopfattelse, forklarer Jim Ormond, konsulent ved Article 13. Forbruget har nemlig visse "tipping points", hvor skaden ér sket, selvom man vælger alternativer til en knap ressource.

Et eksempel er klimaforandringerne: Når temperaturstigningen har ramt et vist punkt, bliver den globale opvarmning selvforstærkende, og først nu da vi med hastig fart styrer forbi denne smertegrænse, er man begyndt at se på alternative energikilder. Et andet eksempel er forurening af drikkevand eller fældning af skov, som udrydder dyrearter og skader økosystemerne.

"Så snart du er nået forbi en bestemt tærskel, kan du ikke gøre det om," siger Jim Ormond til Forbes.

Tre gode råd

Article 13 foreslår tre trin, der kan hjælpe virksomhederne med at blive bedre til at implementere målsætningerne:

 1. Start lokalt: Hvordan forbruger og hvilket hensyn tager man til lokalområdet, såsom forbruget af vand?

 2. Se på markedet: Hvordan går det med at leve op til målsætningerne sat på nationalt plan?

 3. Gå globalt: Hvordan bidrager du til klodens udfordringer, for eksempel FN's bæredygtighedsmål?

Begrænsningerne bliver i stadigt større grad anerkendt verden over og indgår i forskellige grader bl.a. i FN's bærdygtighedsmål og klimaaftalen fra Paris, men samtidig er der en modsatrettet diskurs om, at verdens vækst er for stillestående, og for nyligt lød det bekymret fra danske økonomer, at privatforbruget er for lavt.

Samfundets forbrug af ressourcer har imidlertid aldrig været højere. Den årlige opgørelse fra Global Footprint Network (GFN), viste, at vi den 8. august - altså kun godt syv måneder inde i året - havde brugt den mængde ressourcer, som det tager naturen ét år at genskabe. Aldrig før har vi opbrugt et års naturresourcer så hurtigt.

Af: Henrik Hindby Koszyczarek

henrikhindby@globalen.dk

ANNONCE

Globalen.dk, stiftet i marts 2015, er et nyhedsmedie, der har fokus på dyrevelfærd, klima og miljø fra både ind- og udland. Globalen er også tilgængelig på Facebook og Twitter samt optimeret til smartphones. 

Hent også app'en Globalen, der virker til Android.

© 2015 by Globalen / Henrik Hindby Koszyczarek

Kontakt: henrikhindby@globalen.dk

 

Nyhedsfeeds udviklet af: http://feed.mikle.com/

Find Globalen på:

 • Facebook Classic
 • Twitter Classic