Topnyheder

Menneskets uhæmmede jagt truer med at udrydde over 300 dyrearter

Tigeren, træleoparden og kamelen er blandt de mange pattedyr, der er i overhængende fare for at uddø. Hvis vi fortsætter som nu, ender vi med regioner, som mangler dyr, advarer forsker.

Tigeren er blandt de landpattedyr, der er truet af menneskets jagt, viser et nyt studie. Foto: Pixabay

Jagten på dyr for kød, medicin og trofæer er blandt de største årsager til, at 301 pattedyrarter er udrydningstruede. Det svarer til 26 pct. af alle truede landpattedyr.

Det viser et nyt studie, der som det første har undersøgt konsekvenserne ved jagten på landpattedyr på globalt plan, og forskerne vurderer, at deres fund "peger i retning af en global krise".

"Resultaterne var overraskende og alarmerende. Jeg havde ikke forventet at finde frem til, at jagt er den store trussel mod så mange arter. Hvis vi fortsætter som hidtil, ender vi med mange regioner, som vil mangle dyr," siger studiets hovedforfatter, William Ripple, professor i økologi ved Oregon State University, ifølge mediet takepart.com.

Illustrationen viser dyr, der er truede af menneskets jagt. VU står for "vulnerable" (sårbar), EN for "endangered" (truet) og CR for "critical endangered" (kritisk truet). Illustration: Ripple et al. (2016), Royal Society Open Science

Stort set ingen fremskridt

Ifølge den internationale naturbeskyttelsesorganisation

IUCN er en fjerdedel af verdens godt 4.500 landpattedyr truet med udryddelse.

Forskerne bag det nye studie har ud fra IUCN's liste fundet frem til 301 arter, hvis største trussel er menneskets jagt på dem. Samtlige dyrearter findes i ulande.

Det drejer sig bl.a. om primater, kamelen, tigeren, træleoparden, det langnæbbede myrepindsvin, en række flagermusearter og pangolinen, hvoraf sidstnævnte er det mest illegalt handlede dyr i verden; ca. 100.000 bliver hvert år dræbt af krybskytter.

Den primære årsag til jagten på dyrene er for kødet, dernæst til brug i medicin, som udsmykning og trofæer samt handlen med dyrene som kæledyr. Forskerne fandt også, at jo større dyrene er, desto større er risikoen for udryddelse.

Den blå søjle viser, hvor mange af dyrearterne, der primært er truede pga. menneskets jagt eller forbrug af dyret. Den grønne søjle markerer dyrearter, hvor menneskets jagt ikke er primærårsagen. Data og grafik: Ripple et al. (2016), Royal Society Open Science

Ud over menneskets jagt er dyrene truet af skovrydning og udbredelsen af landbrug. Det skaber desuden store økologiske problemer, idet økobalancen bliver ødelagt, når dyrearter forsvinder i et område, hvilket kan skabe en dominoeffekt, hvor andre dyrearter også dør i regionen som følge af balanceforskydelsen.

Det vil samtidig fjerne fødevaregrundlaget for mennesker, der bor i områder, hvor alternative fødevarekilder kan være sparsomme.

Tomme landskaber

"I takt med at bestanden af vilde dyr uden for beskyttede områder falder, stiger presset fra krybskytteri i mange parker og reservater. Som konsekvens heraf er mange skove, savanner, græsningsarealer og ørkener i ulandene ved at blive tomme landskaber," skriver forskerne, som konkluderer, at der stort set ikke er gjort nogen fremskridt i bevarelsen af disse truede dyrearter trods flere internationale konferencer om problemstillingen.

"Kun markante ændringer vil mærkbart reducere den overhængende risiko for, at menneskets forbrug af verdens vilde pattedyr, vil føre til en funktionel eller global udryddelse," skriver de endvidere i studiet.

I alt står 15 forskere bag studiet, der er publiceret i tidsskriftet The Royal Society.

Af: Henrik Hindby Koszyczarek

henrikhindby@globalen.dk