Topnyheder

Opsigtsvækkende studie: Bier løser problem og lærer andre hvordan man gør

En lille hjerne er ingen hindring for kompleks tænkning, viser et nyt revolutionerende studie. Mere og mere forskning peger på, at såvel mennesker som dyr både kan løse problemer og lære hinanden, hvordan man gør.

Adfærdsforskeren Nigel Franks fra University of Bristol har tidligere påvist, at myrer er i stand til at lære fra sig, og nu viser ny forskning, at også humlebier kan dele ud af deres viden. Det skriver flere medier.

Bag studiet står forskere fra Queen Mary University of London, England. De lærte humlebier at hive i en snor for at fjerne en blå skive og få adgang til sukkervand under den. Endvidere fandt forskerne, at andre bier tog ved lære af at se, hvordan opgaven blev udført og delte denne viden videre i deres kolonier.

Det er første gang, at forskere har vist, at også insekter kan lære at trække i en snor for at få adgang til føde - denne udfordring har normalt været for fugle og primater. Og at denne indlæring deles med øvrige artsfæller er ikke tidligere blevet påvist i hvirvelløse dyr.

"Vi fandt, at når de rette sociale og økologiske betingelser er til stede, kan læring blive formidlet ved en kombination af simple læringsformer. Dermed kræver læring ikke den højt sofistikerede kognitive evne, som mennesket besidder, og det er heller ikke en unik egenskab hos mennesker," siger studiets hovedforfatter dr. Sylvain Alem ifølge ScienceDaily.

Spredte deres viden til resten af kolonien

Forskerne lærte 23 af 40 bier at udføre opgaven, mens 110 skulle udføre den spontant - altså uden læring. Her formåede kun to at løse opgaven, hvilket indikerede, at læringen var nødvendig.

Andre bier skulle så observere de trænede bier løse opgaven, og 60 pct. af de observerende bier formåede efterfølgende at løse den. De trænede bier blev så placeret i forskellige kolonier, og forskerne observerede herefter, hvordan bierne spredte deres viden og lærte fra sig, så majoriteten af arbejdsbierne i kolonierne også blev i stand til at løse opgaven.

Studiet er med til at understrege, at selv relativt simple hjerner kan løse relativt komplicerede opgaver.

Professor Lars Chittka, der var tilsynsførende med studiet, fortæller, at forskerne ønsker at lære mere om, hvordan så små hjerner er i stand til at løse så relativt komplicerede opgaver:

"Hvordan kan de gøre det med så små hjerner, og hvordan kan deres miniature nervesystem håndtere en sådan diversitet i adfærd og kognitive opgaver?"

Studiet er publiceret i tidsskriftet PLOS Biology.

Myrer underviser

Førnævnte myreforsker Nigel Franks har også været med til at revolutionere menneskets viden om insekters kognitive adfærd. Hans studier har vist, at myrer er i stand til at agere lærere for hinanden - definitionen heraf er, at der både læres fra sig, og at 'eleven' giver feedback til læreren.

Nigel Franks og hans kollega Tom Richardson fra University of Bristol opstillede bl.a. et forsøg, hvor myrer skulle finde mad uden for kolonien. En myre, der kendte ruten, blev sendt af sted med en elev, som ikke kendte omgivelserne. Læreren gik forrest og ventede undervejs flere gange, mens eleven lærte ruten at kende, hvilket sandsynligvis sker ved, at den finder særlige pejlemærker i omgivelserne. Mens eleven indprentede sig ruten, stod læreren stille og gik først videre, når eleven havde tappet den på benene med sine antenner.

Gik læreren alene - altså uden elev - nåede den maden fire gange hurtigere. Samtidig nåede eleven hurtigere frem til maden, når den gik med læreren, end når den skulle finde frem til den på egen hånd.

Se en video af forsøget med humlebierne øverst i artiklen.

Af: Henrik Hindby Koszyczarek

henrikhindby@globalen.dk