Topnyheder

Grønne organisationer dumper "Danmarks grønne parti"

Venstres klimaordfører betegner sit parti som "Danmarks grønne parti". Grønne organisationer dumper dog partiets klimapolitik, mens en klimaprofessor mener, at den lige akkurat er bestået.

Klimaminister Lars Chr. Lilleholt (t.h.) tager dumpekarakteren fra WWF og Det Økologiske Råd roligt. Foto: Jens Astrup/flickr

Regeringen har nedbarberet den grønne indsats og dumper i 22 af 28 punkter, da man skal lede med lys og lygte efter grønne initiativer.

Så hård er kritikken fra Verdensnaturfonden, WWF, og Det Økologisk Råd. De to NGO'er har gennemgået de af regeringens aktiviteter, som har betydning for klimaet, og givet dem karakterer ud fra,hvordan de påvirker klimaet. Udgangspunktet for vurderingen er regeringens erklærede mål om, at Danmark skal være uafhængig af fossile brændsler i 2050.

Den samlede vurdering lyder på -1,7, og da man skal have +2 for at være bestået, er regeringen dumpet klart. På Twitter tilkendegiver NGO'en Vedvarende Energi sin opbakning til dumpebedømmelsen og kalder regeringens arbejde for et grønne Danmark "totalt uambitiøst".

"Det samlede billede er utroligt nedslående. Fra at være et land, som vitterligt var en frontløber i den grønne omstilling, er vi nu et land, der stadig bryster os af at ligge forrest i feltet, mens vi i virkeligheden er godt i gang med at sætte den position over styr," siger WWF’s klimachef John Nordbo.

Afgifter på elbiler og aflysning af kystnære møller

Regeringen dumper eksempelvis for at annullere målene om at udfase kul i 2030 og omstille til 100 pct. vedvarende energi i el- og varmeproduktion i 2035. Derudover vurderer de to organisationer, at bl.a. aflysningen af kystnære vindmølleparker, indførelsen af afgift på el-biler og store nedskæringer i grøn forskning er så dårlige for klimaet, at de fortjener bundkarakter.

"Vi har faktisk ledt med lys og lygte for at finde initiativer eller handlinger, som er positive for klimaet. Der er desværre bare ikke meget at finde. Gennem hele regeringens levetid har kloden sat hårrejsende varmerekorder hver eneste måned. Det gør regeringens nedbarbering af det grønne endnu mere uforståelig. Lad os håbe, at den skifter kurs i det nye folketingsår – ellers begynder det danske CO2-udslip snart at stige igen," siger John Nordbo.

Professor: "Tudetosset og kortsigtet tænkning"

Jørgen E. Olesen, der er professor i klima og vand ved Institut for Agroøkologi på Aarhus Universitet, er mere positiv - dog ikke mere, end at han vurderer, at regeringen kun lige akkurat ville bestå, hvis den blev sendt til eksamen i sin klimaindsats på universitetet. Det fortæller han til Jyllands-Posten. Hans samlede vurdering ligger på +2,6.

Han er til gengæld mere skeptisk over for regeringens indsats med brugen af varmepumper og at få flere elbiler ud på gaderne.

»Her står regeringen til dumpekarakter, fordi der ikke sker ret meget. Man bør også gøre noget for at ændre brugen af energi til opvarmning og få skabt en omstilling til mere vedvarende energi, men helst ikke til flere træpiller, da de ikke er CO2-neutrale,« siger han til avisen.

Han kalder det også "tudetosset og udtryk for en kortsigtet tænkning", at regeringen ikke vil sætte flere kystære vindmøller op.

Minister: Det afhænger af øjnene, der ser

Klimaminister Lars Chr. Lilleholt tager kritikken roligt og antyder, at den skyldes, at organisationerne ikke "kan lide" regeringen.

"Det eneste, man kan bruge karakterbogen til at sige noget håndfast om, er, at bedømmelsen af regeringens klima- og energipolitik afhænger af øjnene, der ser. Det er påfaldende, at regeringen bedømmes til både -3 og 7 i vores indsats på EU-området. Det er immervæk en ret stor forskel. Det bringer minder tilbage til gymnasietiden, hvor man kunne have følelsen af, at ens karakterer i dansk eller tysk afhang af, om læreren kunne lide én eller ej, og ikke, hvor god man var til at skrive stil eller sige sine grammatikremser," lyder det i en skriftlig kommentar fra ministeren til Jyllands-Posten.

Regeringens plan vil øge CO2-udslippet

Det er også netop kommet frem, at regeringens 2025-plan vil øge den danske CO2-udledning med knap 10 pct., hvilket kan betyde, at det bliver umuligt at nå det reduktionsmål i 2020, som et flertal af Folketingets partier blev enige om i 2014.

Regeringens klimaordfører Thomas Danielsen skrev for nyligt på Twitter, at Venstre er Danmarks grønne parti. Globalen har sendt nogle spørgsmål vedr. kritikken til ham på mail og afventer svar.

Det Økologiske Råd og WWF vil udarbejde en klimakarakterbog hvert år forud for Folketingets åbning.

Karaktergivningen baserer sig på 7-trinsskalen, hvor -3 gives til den helt uacceptable præstation og 12 til den fremragende præstation.

Karakterbogen kan ses på Det Økologisk Råds hjemmeside (eksternt link).

Af: Henrik Hindby Koszyczarek

henrikhindby@globalen.dk