Topnyheder

CO2-niveauet har ikke været højere i flere millioner år

Mennesket har udledt så meget CO2, at atmosfærens indhold af den opvarmende gas ikke har været så højt i flere millioner år. Uanset hvad vi gør, skal vi ikke forvente, at niveauet falder i den nærmeste fremtid.

CO2-niveauet målt ved Mauna Loa-observatoriet lader nu til at ligge permanent over 400 PPM. Grafens data går til april 2016. Graf: ZTPrime

Atmosfærens CO2-indhold er nu så højt, at det sandsynligvis ikke er set lignende i mindst to millioner år.

I 1800-tallet lå atmosfærens CO2-indhold på nogenlunde stabile 280 PPM (partikler per million), men siden er indholdet af CO2 steget med ca. 43 pct. og har krydset den bemærkselsværdige grænse på 400 PPM. Med al sandsynlighed er grænsen brudt permanent - i hvert fald i vores levetid.

Det oplyser forskere fra Scripps Institution of Oceanography, USA.

Vi styrer mod 410 PPM

350 PPM har været betragtet som 'den sikre øvre grænse', mens 400 PPM har været en frygtet milepæl, som første gang blev krydset i 2013 ved en målestation ved Mauna Loa-observatoriet, men det var i maj, hvor niveauet forventes at være lidt højere end efter sommerperioden.

I maj i år blev grænsen så krydset både ved Mauna Loa og en målestation på Antarktis, men spørgsmålet var, om niveauet ville falde i september, da sommerens blomstring typisk vil have absorberet store mængder CO2 og dermed bringe indholdet af gassen under den bemærkelsesværdige grænse. Det er imidlertid ikke sket, og derfor forventer forskere nu, at grænsen på de 400 PPM er krydset permanent.

"Er det muligt, at indholdet vil være lavere i oktober end september og dykke et stykke under 400 PPM? Næsten umuligt," skriver Ralph Keeling, leder af Scripps CO2 Program, i et blogindlæg.

Han forudser, at vi faktisk styrer mod 410 PPM allerede i november og tilføjer:

"Kortvarige perioder mod lavere værdier er stadig muligt, men det lader allerede til at være sikkert at konkludere, at vi ikke ser en månedlig værdi på under 400 PPM i år - eller for den sags skyld igen i den nærmeste fremtid."

Niveauet falder sandsynligvis ikke foreløbig

Selv hvis menneskeheden stopper med at udlede CO2 fra i morgen, vil vi have udledt så meget, at det vil være i atmosfæren i adskillige årtier, forklarer Nasas ledende klimaforsker, Gavin Schmidt, i en e-mail til The Guardian.

"I bedste fald kan man forvente en balance inden for den nærmeste fremtid, så CO2-indholdet sandsynligvis ikke vil ændre sig særligt meget for så at falde om et årti eller deromkring."

Men, tilføjer han: "Efter min mening kommer vi aldrig til at se en måned under 400 PPM."

Ikke set lignende i millioner af år

Det er usikkert, hvornår niveauet af CO2 sidst var så højt. Ved hjælp af iskerneboringer har forskere fastslået, at CO2-indholdet har varieret mellem 180-280 PPM de seneste 800.000 år. Dermed skal vi længere tilbage i historien for at finde frem til, hvornår niveauet sidst blev matchet.

Et forskningsstudie fra 2009 pegede på, at det daværende CO2-indhold ikke var set lignende i mindst 15 millioner år, mens forskerne bag et studie fra 2011 vurderede, at det er noget kortere tid siden, nemlig to millioner år.

I takt med den øgede CO2-udledning er klodens temperatur steget, og 2016 tegner med al sandsynlighed til at blive det varmeste år nogensinde målt med en temperatur på ca. 0,9 grader celsius i forhold til niveauet før den industrielle revolution.

Venstres plan vil øge CO2-udledningen

Ud over at klimaet ændrer sig, betyder det også, at havet stiger, fordi isen ved polerne smelter - og det sker hurtigere og hurtigere. I 1900-tallet steg havet i gennemsnit 1,5 cm per årti, men siden 1992 er det accelereret til 3 cm per årti - den hurtigste stigning i mindst 2.000 år ifølge det amerikanske National Oceanic and Atmospheric Administration.

Verdensnationerne er imidlertid ved at handle, idet EU fredag har valgt at ratificere klimaaftalen, mens både USA og Kina allerede har gjort det. Indien har meldt ud, at det også agter at gøre det snarest. Dermed tyder det på, at klimaaftalen fra Paris træder i kraft allerede ved udgangen af i år.

For Danmarks vedkommende tegner det dog til, at CO2-udledningen kommer til at stige med næsten 10 pct. i 2020 - den største stigning siden 1990. Det vil være konsekvenserne af landbrugspakken og regeringens 2025-plan - hvis altså den implementeres. Stigningen på 10 pct. er set i forhold til det forventede niveau i 2020 uden landbrugspakken og 2025-planen.

Af: Henrik Hindby Koszyczarek

henrikhindby@globalen.dk

ANNONCE