Topnyheder

Årelangt studie modsiger klimamyte: Mere CO2 gavner ikke planterne


Et nyt studie viser, at planter i et område i Californien ikke nyder godt af mere CO2 og varme i atmosfæren. Foto: Pixabay

Mere varme og CO2 i atmosfæren gavner ikke plantevæksten - i hvert fald ikke i Californien. Det viser et 17 år langt feltstudie af over én millioner planter foretaget i den amerikanske stat af forskere fra Stanford Woods Institute for the Environment. Det skriver nyhedsbureauet AP.

Gennem årene har de udsat en del af de testede planter for forhold, der kan være en realitet efter år 2050 med mere varme og øgede mængder af CO2.

Den klimaskeptiske tænketank Heartland Institute har hævdet, at disse forhold vil føre til et boom i plantevæksten, da planter som bekendt lever af CO2, men forskerne bag det nye studie nåede frem til en helt anden konklusion: Planterne blev hverken grønnere eller voksede hurtigere end de planter, som var udsat for nutidige atmosfæriske forhold.

"Dette eksperiment skyder virkelig den grønne hypotese om, at økosystemer redder os fra konsekvenserne ved menneskeskabte klimaforandringer, ned," siger studiets hovedforfatter Chris Field.

Hans teori er, at der er en grænse for, hvor meget CO2 planterne kan bruge.

Lægger op til yderligere studier

Tidligere i år udkom et studie, som viste, at Jorden faktisk var blevet grønnere i perioden 1982 til 2009, men det siger intet om udviklingen i fremtiden, hvilket netop er blevet undersøgt i dette nye studie, som også møder ros fra udenforstående.

"Dette studie viser tydeligt, at i takt med at temperaturerne stiger på grund af klimaforandringerne, er det sandsynligt, at økosystemer i græsarealer ikke kan tolerere de højere temperaturer og den øgede risiko for tørke," skriver biolog fra Boston University Richard Primack i en mail til AP.

Han tilføjer dog, at studiet er begrænset til én type økosystemer, og at man bør foretage lignende undersøgelser i andre regioner af verden for at blive klogere på spørgsmålet.

Studiet er publiceret i tidsskriftet Proceedings of the National Academy of Sciences.

Andre tidligere studier har også fundet problemer med hypotesen om, at mere CO2 og varme på kloden vil gøre verden grønnere. Et australsk studie fra 2015 fandt godt nok, at plantevæksten i løbet af 30 år var øget, men samtidig drænede det naturens vandreservoirer, hvilket øgede risikoen for tørke og vandmangel for mennesker og dyr.

Et studie - også fra sidste 2015 - baseret på 44 års data i Montana, USA, konkluderede, at selvom nogle planter måske får gavn af øget CO2, vil fordelen ikke kunne modsvare de ulemper, der er forbundet med klimaforandringerne, fordi det i flere regioner bl.a. kan betyde mere tørke og dermed færre planter.

Den positive effekt aftager

Af lidt ældre dato kan man også læse en gennemgang af emnet på New Scientist, hvor en række studier indgår. Her nævner forfatterne flere problemer med tesen, bl.a. at effekten fra øget CO2 kun hjælper nogle planter, og at det tilmed tyder på, at den positive effekt aftager.

Samtidig fremhæver de problemet med klimaforandringerne, i at de forsurer havet og faktisk skader biodiversiteten, hvilket kan betyde, at vi i fremtiden sandsynligvis vil stå med en fattigere artsrigdom af planter.

Af: Henrik Hindby Koszyczarek

henrikhindby@globalen.dk