Topnyheder

Se kortet: Så forurenet er din by


Luftforureningen i Danmark koster årligt samfundet 28 mia. kr. og fører til, at mindst 3.300 danskere dør for tidligt som følge af de sygdomme, som forureningen medfører.

Nu viser et nyt digitalt kort udviklet af DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, hvor forurenet der i to meters højde helt ned på gadeniveau. Knap 2,2 mio. adresser er at finde på det. Det oplyser centret i en pressemeddelelse.

Kortet viser beregnede årsmiddelkoncentrationer i 2012 af NO2 (kvælstofdioxid) og luftbårne partikler angivet ved PM10 og PM2.5, som er henholdsvis den samlede masse af partikler pr. kubikmeter med en diameter under 10 og 2,5 mikrometer.

Ikke overraskende ser det værst ud med forureningen i København.

Eftersom det er baseret på data fra 2012, tager forskerne det forbehold, at værdierne kan være faldet siden, da bilernes emissioner er blevet renere. Derfor skal kortet mere ses som et fingerpeg.

Se kortet her (eksternt link).

Af: Henrik Hindby Koszyczarek

henrikhindby@globalen.dk

ANNONCE

Globalen.dk, stiftet i marts 2015, er et nyhedsmedie, der har fokus på dyrevelfærd, klima og miljø fra både ind- og udland. Globalen er også tilgængelig på Facebook og Twitter samt optimeret til smartphones. 

Hent også app'en Globalen, der virker til Android.

© 2015 by Globalen / Henrik Hindby Koszyczarek

Kontakt: henrikhindby@globalen.dk

 

Nyhedsfeeds udviklet af: http://feed.mikle.com/

Find Globalen på:

  • Facebook Classic
  • Twitter Classic