Topnyheder

Omfattende studie finder klar sammenhæng mellem pesticider og biers død


Et nyt studie har fundet en klar sammenhæng mellem kollapsede bikolonier og eksponeringen af insektgifte. Foto: Pixabay

Rundt om i verden er bierne på hastigt tilbagetog, og nu påviser et nyt omfattende studie baseret på data indsamlet gennem 18 år, at en række pesticider med stor sandsynlighed spiller en rolle i biernes død. Det skriver Washington Post.

Studiet, der er publiceret i tidsskriftet Nature, er endnu et i en længere række af forskningprojekter, som de seneste år har påvist visse sprøjtegiftes skadelige konsekvenser for de vigtige pollenspredere, men det nye studie skiller sig alligevel ud på grund af den brede mængde af data, som ligger til grund for konklusionen.

Forskerne bag har nemlig benyttet sig af 18 års data (1994-2011) over 62 biarter fordelt på forskellige områder i England og fandt, at der var en klar forskel i biernes overlevelsesgrad.

Kolonier ved marker sprøjtet med de såkaldte neocotinoider forsvandt over årene i markant højere grad end kolonier i ikke-sprøjtede områder.

"Vi fandt beviser på, at bestanden af bier blev hurtigere reduceret i takt med spredningen af neonicotinoider (insektgifte) på rapsmarker," skriver forskerne i studiets indledning.

Bier ved sprøjtede marker er mere udsatte

Forskernes kvantitative fund viser, at bier, som levede af afgrøder sprøjtet med neocotinoider var tre gange mere negativt påvirket end andre bier.

"Vores resultater giver det første bevis på, at ikke-dødelige mængder af eksponeringen af neonicotinoider kan have en sammenhæng med store udryddelser af kolonier af vilde bier, og effekten er størst for bier, der er kendt for at finde føde på rapsmarker," lyder det endvidere.

Forskerne konkluderer derfor også, at restriktioner i brugen af neonicotinoider muligvis kan hjælpe med at reducere faldet af bier.

Studiet møder ros fra Dara Stanley, lektor i planteøkologi ved National University of Ireland Galway. Hun var ikke selv involveret i det pågældende studie, men har tidligere medvirket til andre studier om neonicotinoiders effekt på bierne.

"Det er godt at se brugen af mangeårige data, når man undersøger, hvilken effekt pesticider kan have på lang sigt. Det er noget, der indtil videre har manglet i debatten om bier og pesticider," skriver hun i et svar til Washington Post.

Industrien er skeptisk

Forskerne bag det nye studie har imidlertid blot påvist et sammenfald og ikke bevist en sammenhæng - altså at det rent faktisk ér sprøjtegiftene, der forårsager biernes død. De har heller ikke undersøgt, om der kan være andre årsager, og netop dét aspekt hæfter industrien sig ved.

"Forskerne valgte at undersøge blot én potentiel faktor, neonicotionider. Det blev valgt ud af en masse andre faktorer, som muligvis kan have en påvirkning på udviklingen af de vilde bier, for eksempel strukturen i landskaber, klimaet, tilgængeligheden af specifikke planter og muligheder for at bygge reder," skriver Jeffrey Donald, talsmand for kemi-producenten Bayer, i en e-mail til Washington Post.

Han tilføjer, at landskabet i Europa har ændret sig til det værre for bierne og hævder, at det har spillet en rolle i deres nedgang.

Studiets hovedforfatter, Ben Woodcock, økolog-entomolog ved Centre for Ecology and Hydrology, Storbritannien, medgiver, at der også kan være andre faktorer på spil, men fastholder, at brugen af neocotinoider kan være én af årsagerne.

I studiet skriver forskerne ligeledes, at fragmenterede landskaber og klimaændringerne er andre sandsynlige faktorer.

En af hans kolleger, Christian Krupke, entomolog ved Purdue University, USA, og ikke involveret i studiet, mener, at i de områder, hvor pesticider bliver brugt i stort omfang, giver de også stor anledning til bekymring.

Bier er uvurderlige for landbruget

Bier udgør en milliardværdi for landbruget og er ekstremt vigtige for fødevareforsyningen.

I en rapport fra i år af Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) vurderer knap 80 internationale forskere, at pollenspredere såsom bier har indflydelse på mellem fem og otte pct. af verdens fødevareproduktion, svarende til en årlig værdi på op mod 577 mia. dollars.

Derfor er der også udbredt bekymring over, at kolonierne er blevet færre. Fra april 2015 til april 2016 mistede amerikanske biavlere hele 44 pct. af deres bikolonier.

I Europa er ni pct. af bi- og sommerfuglearterne udrydningstruede, mens bestandene for 37 pct. af biarterne og 31 pct. af sommerfuglearterne er faldende. Ifølge IPBES kan op mod 40 pct. af biarterne i visse europæiske områder være udrydningstruede.

Ud over sprøjtegifte kan også sygdomme, klimaændringer og rydning af naturområder være årsagerne bag.

I 2013 indførte EU et midlertidigt forbud mod en række neocotinoider, og det er under revision, hvilket betyder, at det både kan blive ophævet eller forlænget. Sidste år fik Storbritannien dog løftet forbuddet midlertidigt.