Topnyheder

Organisation har fået nok af industrilandbrug: Miljøet lider


De industrialiserede konventionelle landbrug bør fratages landbrugsstøtten, som i højere grad bør deles ud til de landbrug, der tager hensyn til klima og miljø. OBS: Fotoet er ikke fra en britisk farm, men et genrefoto, der illustrerer en konventionel svineproduktion. Foto: Farm Watch/flickr

De store industrilandbrug forurener og får alt for meget i støtte - i stedet bør man omdirigere pengene, så de hovedsageligt går til mere miljøvenlige og mindre landbrug.

Sådan lyder det fra miljøorganisationen Campaign to Protect Rural England (CPRE), der netop har udgivet en rapport om organisationens visioner for fremtidens landbrug.

Heri står bl.a., at: "'Urimelig støtte' bør fjernes, så landmænd ikke modtager støtte både for at drive landbrug på en måde, der underminerer miljøet, og for så at rette op på skaderne".

De største får mest i tilskud

Efter at Storbritannien har valgt at forlade EU, mister landmændene også deres EU-tilskud, som i 2015 udgjorde 2,4 mia. pund, og i nogle tilfælde tegner det sig for over halvdelen af en landmands indkomst.

CPRE henviser til tal fra bogen Food Wars (2015), der hævder, at 80 pct. af landbrugets tilskud går til de 20 pct. største landbrug i landet.

Den britiske regering har lovet, at den frem til 2020 vil kompensere landmændene for deres tab, men ifølge CPRE bør man gentænke hele støttemodellen, da industrilandbrugene belaster miljøet og tvinger de mindre landbrug til at lukke.

CPRE anerkender, at det er en udfordring at få overskud i landbruget, men at fremtidens landbrug ikke kun bør fokusere ensidigt på at producere fødevarer, men også at gøre det på en måde, der tager hensyn til miljøet og klimaet.

I rapporten indgår statistikker, der viser, at biodiversiteten i England er på kraftigt tilbagetog; både antallet af bier, fugle og sommerfugle er i frit fald og har været det i flere årtier.

"Brugen af kemikalier blev normen i det konventionelle landbrug (efter Anden Verdenskrig, red.), og det gav spektakulære udbytter; maskiner øgede arbejdseffektiviteten. Men miljøet, som vi er afhængige af - vildtlivet, økosystemerne i vand og jorden samt landskaberne - har lidt under det og er i mange områder i forværring", skriver CPRE i rapportens indledning, som fortsætter:

"Landbruget bliver nødt til at finde en ny balance med naturen for at reducere de risici - og omkostninger - der er for branchen selv og for os, og for igen at gøre de naturlige omgivelser sunde, rige og varierede."

Miljøskader er dyre

Der henvises desuden til et studie fra forskere ved Cranfield University, hvori det vurderes, at industrilandbrugets brug af tunge køretøjer og brugen af kemikalier er med til at ødelægge jorden og biodiversiteten i England og Wales, og at ødelæggelserne udgør et økonomisk tab på ca. 1,2 mia. pund om året.

Omtrent 80 pct. af miljødestruktionen sker imidlertid ikke på landmændenes egne marker, men i omkringliggende natur, således at landmanden selv ikke mærker den negative miljøpåvirkning, lyder det i forskningsstudiet.

CPRE ønsker flere små og lokale landmænd, mere åbenhed i industrien og større biodiversitet på markerne. For at nå i mål med det skal man ikke kun omdirigere landbrugsstøtten til de mindre og mere miljøvenlige landbrug, men også styrke uddannelsen af landmænd og give økonomiske belønninger til de landmænd, der gør særlige tiltag, som gavner miljøet og klimaet.

"Et årtier langt fokus på at øge produktionen har medført færre landbrug og landmænd, et ødelagt miljø og et forarmet landskab," skriver CPRE, som mener, at landbruget er blevet alt for afhængigt af kemikalier, brugen af fossile brændstoffer, og at grøften mellem forbrugerne og landmændene er blevet for stor.

Landbruget: Vi har høj kvalitet og god dyrevelfærd

Præsidenten for landbrugsorganisationen National Farmers Union, Meurig Raymond, ser dog ikke positivt på CPRE's forslag og hævder over for BBC, at 80 pct. af landområderne i England nu enten er "stabile eller i bedring".

"Britiske landmænd er stolte af deres høje produktionsstandarder, sporbarheden af deres mad og den høje dyrevelfærd," siger han.

Af: Henrik Hindby Koszyczarek

henrikhindby@globalen.dk