Topnyheder

Klimaforsker: Nej, vi er ikke uenige om menneskets skyld, og nej, der er ikke masser af tid at handl


Det lader til at være en udbredt misforståelse i offentligheden om, at klimaforskerne er uenige om menneskets ansvar for klimaforandringerne, samt at vi har god tid til at omstille vores energiforsyning til vedvarende energi for at undgå stigende temperaturer.

Faktum er, at klimaforskerne i høj grad er enige om menneskets skyld, og at der skal handles øjeblikkeligt og ambitiøst, hvis den globale opvarmning skal holdes på maksimalt 1,5 grader celsius i forhold til niveauet før den industrielle revolution. Sandsynligvis er det dog for sent.

Sådan lyder en række af hovedpointerne i en blog af Andrew King, der er postdoc i klimastudier ved University of Melbourne, Australien.

Han henviser til beregninger fra de nyeste klimamodeller, der peger på, at vi med den nuværende udvikling i 2020'erne eller begyndelsen af 2030'erne vil have nået hensigtserklæringen i klimaaftalen fra Paris, der lyder, at opvarmningen helst skal holdes på maksimalt 1,5 grader.

Der ér konsensus blandt klimaforskerne

Selv den øvre målsætning i aftalen om maksimalt 2 graders opvarmning bliver svær at nå, skriver Andrew King, der peger på, at selv hvis vi stoppede al udledning af drivhusgasser nu, ville temperaturen sandsynligvis stadig stige omtrent 0,5 grader, fordi klimaet reagerer med forsinkelse på drivhusgasserne.

"Jeg føler også, at der er noget af en naivitet blandt en stor del af offentligheden; at man tror, at vi har tid til at handle på klimaforandringerne, og at vi kan undgå de værste konsekvenser ved langsomt og sikkert at reducere udledningen af drivhusgasser henover de næste få årtier. Det er simpelthen ikke sandt - det er nødvendigt hurtigst muligt at foretage drastiske nedskæringer i vores udledninger," skriver Andrew King.

Han nævner, at nyere studier allerede har påvist, at klimaforandringerne ér i gang og har fået dødelige konsekvenser. Eksempelvis henviser han til et studie, der har påvist, at en ekstrem hedebølge i 2003 i Europa, som kostede flere menneskeliv, kunne tilskrives den menneskeskabte klimaforandring.

Vi skal gøre så meget, vi kan

Andrew King har desuden selv forsket i blegningen af Great Barrier Reef som konsekvens af et varmere hav og skriver, at det næsten med sikkerhed er et resultat af global opvarmning.

"Vi er allerede ved at opleve nogle af de skadelige effekter af klimaforandringerne, og de vil sandsynligvis blive værre, i takt med at vi opvarmer planeten endnu mere."

Han tror desuden ikke på, at vi når nogen af klimamålene i Paris-aftalen, men at det alligevel er "afgørende", at vi gør alt, hvad vi kan for at bremse den globale opvarmning.

"Jo mere vi gør nu, desto mindre vil konsekvenserne være på længere sigt, og det vil potentielt betyde, at færre dør på grund af ekstremvejr, samt at der vil være mindre skader på miljøet," skriver han.

Flere studier påviser konsensus om menneskets ansvar

Han nævner også den fortsatte skepsis i offentligheden og troen på, at klimaforskerne ikke skulle være enige om, hvad den største årsag til klimaforandringerne er.

"John Cook (stifter af klimasiden scepticalscience.com, red.) og nogle af hans kolleger har tidligere påvist, at offentligheden i høj grad undervurderer den konsensus, der er blandt klimaforskere om, at mennesket er den største årsag til nutidens klimaforandringer," skriver Andrew King, med henvisning til et studie fra 2013, der viste, at 97 pct. af forskerne bag klimastudier om menneskets påvirkning, er enige om, at mennesket er den primære årsag.

Enkelte kritikere har forsøgt at demontere Cooks konsensus-studie, men andre studier har påvist en lignende konsensus.

James L. Powell, der er leder af USA's National Physical Sciences Consortium, udgav sidste år resultatet af en undersøgelse, hvor han i løbet af syv måneder havde gennemgået resuméerne af 24.210 peer-reviewed studier fra 2013 til 2014 (peer-reviewed betyder, at andre forskere har godkendt studiet). Bag studierne stod ialt 69.409 forskere, og ud af dem var det blot fire forskere, der nægtede, at mennesket står bag klimaforandringerne. De øvrige var enige, hvilket svarer til en konsensus på 99,994 pct.

To studier fra 2015 (Carlton et al., 2015, og van der Linden et al., 2015) konkluderer ligeledes, at klimaforskere stort set er enige om menneskets ansvar, og at det er en misforståelse i offentligheden, at der hersker uenighed på området.

Det ene studie nævner, at dem, der benægter menneskets ansvar, grundlæggende ikke tror på basale fakta såsom CO2's drivhuseffekt, og at en stor del af de såkaldte klimabenægtere slet ikke forsker i klimaet.

Et forskerhold har også undersøgt nogle af de få studier, der hævder, at andre faktorer end menneskets udledning af drivhusgasser, er skyld i klimaforandringerne. Forskerne konkluderede, at studierne ikke kun modsagde hinanden, men også, at flere af dem udelod basal viden eller tidsperioder, som ikke passede ind i deres modeller.

Se også videoindslaget øverst i artiklen om klimaforskernes enighed om, at mennesket er den altovervejende årsag til klimaforandringerne.