Topnyheder

Ledende professor: Økologi er bedre for kloden end konventionelt landbrug


Økologi er bedre for miljøet og folkesundheden end konventionelt landbrug, mener en professor i jordvidenskab. Foto: Økologisk Landsforening

Politolog Bjørn Lomborg har i flere klummer på det seneste langet kraftigt ud efter økologi, som han anser for værende skadeligt for menneskeheden, dyrene og klimaet, bl.a. fordi udbyttet er lavere end i konventionelt landbrug.

Hans kritik er imidlertid kraftigt forfejlet, hvis man lytter til John Reganold, der er såkaldt regents professor - en professor med en særlig udmærkelse - ved fakultetet for jordvidenskab og agroøkologi, Soil Science & Agroecology, ved Washington State University, USA.

John Reganold har netop skrevet en kronik i The Guardian om emnet. Heri nævner han godt nok ikke Bjørn Lomborgs kritik, men fremturer dog med det stik modsatte budskab; økologi er bedre for både menneskeheden, miljøet og klimaet og bør udbredes i større grad, end tilfældet er i dag.

"I en tid med befolkningstilvækst, klimaforandringerne og miljømæssige forringelser har vi brug for landbrugssystemer, der er mere balancerede med hensyn til bæredygtighed. Økologisk landbrug er en af de sundeste og stærkeste sektorer i dagens landbrug og vil fortsætte med at vokse og spille en stadigt større rolle i at brødføde verden. Det giver et tilstrækkeligt udbytte og er bedre til at forene menneskelig sundhed, miljø og socioøkonomiske mål end konventionelt landbrug," skriver professoren, der selv forsker i emnet og har en doktorgrad i jordvidenskab.

Modsat lød det fra Bjørn Lomborg, der dog ikke selv har forsket i området, i en kronik i Berlingske:

"Økologiske produkter er ikke sundere eller bedre for dyrene. En udvidelse i stor stil ville koste snesevis af milliarder af kroner, mens den ville dræbe tusindvis af mennesker. Faktisk ville en omfattende økologisk revolution øge miljøskader og rydde skove verden over."

Medforfatter til omfattende studie

Tidligere på året var John Reganold medforfatter til et metastudie, der som det første af sin art sammenlignede økologi med konventionelt landbrug på fire parametre: produktivitet, økonomi, miljø og samfundsmæssig påvirkning.

Studiet tog udgangspunkt i over 100 landbrugsstudier fra de seneste 40 år, og konklusionen lød, at det eneste felt, hvor økologi tabte til konventionelt landbrug, var på ydelsen - men ydelsen i økologi er ikke så meget mindre, at det er et argument for at holde igen med produktionsformen, mener John Reganold.

"Vi fandt, at selvom udbyttet i økologisk landbrug var mellem 10 og 20 pct. lavere end konventionelt, er det mere profitabelt og miljøvenligt. Historisk set har konventionelt landbrug fokuseret på at øge udbyttet på bekostning af de tre andre bæredygtige parametre. Derudover giver økologisk landbrug enten lige så eller mere sund mad, der indholder færre eller slet ingen rester af sprøjtegifte, samtidig med at det giver større sociale fordele end sin konventionelle modpart," skriver John Reganold.

Han skriver endvidere, at de miljømæssige omkostninger er lavere ved økologisk landbrug; der er en højere biodiversitet, og økosystemerne lider mindre. Konventionelt landbrug har derimod en tendens til ikke blot at forurene nærmiljøet, men også områder længere væk, for eksempel når kunstgødning siver ud i floderne og havet, argumenterer han.

"Ligesom en stol kan et landbrug kun være bæredygtigt, hvis alle fire ben er i balance," skriver han, med henvisning til metastudiet der fandt, at balancen på de fire parametre er lige i økologi, mens der er store udsving i konventionelt landbrug, bl.a. fordi biodiversiteten og jordens kvalitet er mærkbart lavere her, mens eksponeringen af pesticider er højere.

Denne illustration viser forskellen på konventionelt og økologisk landbrug. Jo længere hver farve strækker sig desto bedre. Der blev målt på fire kategorier: miljø, produktivitet, økonomi og samfundsmæssig påvirkning. Det viser sig, at økologisk landbrug har en langt bedre balance på de fire områder end konventionelt landbrug (Reganold and Wachter, Organic agriculture in the twenty-first century, 2016)

Øko-jord er af bedre kvalitet

Studiet viste også, at økologisk jord er af bedre kvalitet, samt at risikoen for at jorden eroderer er mindre sammenlignet med konventionel jord. Derudover tjener økologiske landmænd mellem 22 og 35 pct. mere, fordi kunderne er villige til at betale højere priser for fødevarer dyrket efter økologiske principper.

Han henviser desuden til et studie fra 2012, der viser, at økologisk landbrug skaber flere job end konventionelt landbrug.

Til den vedholdende kritik om, hvorvidt økologisk landbrug med sit lavere udbytte er i stand til at brødføde hele verden, peger han på et studie fra i år, der konkluderer, at det sagtens kan lade sig gøre at brødføde 9,6 mia. mennesker i 2050 med økologisk landbrug - uden at udvide de nuværende marker vel at mærke. Det kan ske, hvis vi skærer ned på kødforbruget.

Ifølge FN-tal fra 2009 producerede verdens landbrug mad nok til 10 mia. mennesker, altså mere end rigeligt til klodens befolkning. Dr. Ulrich Hoffmann fra FN's center for handel og bæredygtighed, UNCTAD, har senere udtalt, at produktionen sågar være nok til at brødføde op mod 14 mia. mennesker. Problemet er dermed ikke udbyttet, men et enormt madspild (ca. 30-40 pct. på globalt plan), og at en stor del af næringen bruges som foder i kødproduktionen og som biobrændsel.

Økologi skal opskaleres

John Reganold anerkender dog, at økologi ikke er den eneste mulighed for et bæredygtigt