Topnyheder

Ny forskning: Klimaforandringer øger risikoen for krig


Endnu et studie har fundet en klar sammenhæng mellem klimaforandringer og borgerkrig. Foto: UNHCR/S. Rich

Længerevarende tørke, stormvejr og oversvømmelser har en sammenhæng med væbnede konflikter. Dermed kan klimaforandringerne med mere ekstremt vejr øge risikoen for krig og flere flygtninge.

Det viser et nyt studie, hvori forskere har fundet frem til, at ca. en fjerdedel af alle væbnede konflikter i visse områder fandt sted efter en periode med ekstremt vejr. Det skriver The Guardian.

- Folk har spekuleret i, om klimaet hænger sammen med konflikter: Nogle siger ja, andre siger nej. Men vi har fundet en stærk sammenhæng, siger professor John Schellnhuber, leder af the Potsdam Institute for Climate Impact Research og medvirkende til studiet, til The Guardian.

Visse områder er mere udsatte

Studiet, der er publiceret i tidsskriftet Proceedings of the National Academy og Sciences, har undersøgt forekomsten af væbnede konflikter i perioden 1980 og 2010 og sammenholdt den med vejrkatastrofer.

Forskerne fandt, at klimaet især spillede en rolle i områder, de betegner som etnisk stærkt opdelte: Her fulgte 23 pct. af de væbnede konflikter efter en periode med ekstremt vejr. På globalt plan var der en klimasammenhæng i 9 pct. af konflikterne. Forskerne mener desuden, at klimaforandringerne har spillet en rolle i krigene i både Syrien og Somalia.

Ifølge John Schnellnhuber kan det højere tal i etnisk opdelte områder skyldes, at nogle folkegrupper bliver undertrykt, når vejrforholdene er ugunstige såsom ved tørke eller oversvømmelser.

Forskerne skriver i resuméet af studiet, at klimaforandringerne næppe er den igangsættende faktor bag de væbnede konflikter, men at de er med til at understøtte og øge risikoen for dem.

Vejret er blevet mere ekstremt

Ekstremvejr er da også blevet mere normalt nu end for 100 år siden. Der var 91 cykloner i 2014 - ni flere end gennemsnittet på 82 i perioden 1981 til 2010, og et studie fra sidste år fandt, at hyppigheden af ekstreme hedebølger er blevet øget markant de seneste 100 år.

En klimarapport fra 2011 beregnede, at orkaners styrke øges med mellem 1-4 pct., for hver grad temperaturen stiger, og at kornhøsten i USA og Afrika vil falde med 5-15 pct. per øget grad.

John Schnellnhuber vurderer, at hvis vejrudviklingen fortsætter som nu, vil langt flere konflikter finde sted som følge af klimaforandringerne.

- Om 50 år, med et business-as-usual-scenario, vil 80-90 pct. af konflikterne være drevet af klimaforandringerne. Så vil det hele virkelig eksplodere, siger han og tilføjer:

- Vores studie bidrager med beviser for en helt særlig positiv sideeffekt ved et stabilt klima: Fred.

Et stabilt klima kan give mere fred

Studiets fund kan være med til at forudsige, hvor der er større risiko for fremtidige konflikter, så man kan gribe ind præventivt.

Et lignende studie fra Columbia University, New York, i 2011 fandt også en sammenhæng mellem borgerkrig og ændringer i klimaet. Heri konkluderede forskerne, at klimaet havde spillet en væsentlig rolle i 20 pct. af samtlige borgerkrige fra 1950 til 2004.

Et metastudie fra Stanford University i 2013, hvori 50 studier om emnet blev analyseret, konkluderede også, at der var en sammenhæng mellem højere temperaturer og større mængder regn og konflikter.

Af: Henrik Hindby Koszyczarek

henrikhindby@globalen.dk