Topnyheder

Regeringen har netop tilladt, at drikkevandet bliver mere forurenet


Fremover kan udenlandske vandhaner, der ikke lever op til danske miljøkrav, alligevel blive solgt i Danmark. Foto: Pixabay

Hensynet til erhvervslivet er tilsyneladende årsagen til, at transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidt netop har sat sin underskrift på en bekendtgørelse, der fremover vil øge indholdet af potentielt kræftfremkaldende og organskadende stoffer i drikkevandet. Det skriver Politiken.

Den nye bekendtgørelse tillader udenlandske producenter af vandhaner at komme ind på det danske marked uden at skulle leve op til de danske miljøkrav, der er strammere end EU-reglerne.

Gummiventil med kræftfremkaldende stof

Ifølge Institut for Vand og Miljø, der vurderer kemikalieindholdet i drikkevandsinstallationer for virksomheder, er en tredjedel af de tyske vandhaner og drikkevandsprodukter de seneste to år blevet afvist, fordi de ikke levede op til de danske standarder.

I et konkret eksempel på en gummiventil, der blev afvist i Danmark, fandt Institut for Vand og Miljø et niveau af det kræftfremkaldende formaldehyd, som var 100 gange højere, end den danske grænseværdi. Med regeringens tilladelse vil komponenten nu alligevel kunne blive solgt i Danmark, og generelt øger det risikoen for, at der fremover vil ske en højere afgivelse af bly, nikkel og cadmium til drikkevandet.

"Det har været noget værre hastværk"

Regeringens beslutning møder kritik fra en bred kam; Styrelsen for Vand og Naturforvaltning, Institut for Vand og Miljø, Teknologisk Institut og Eurofins har i høringssvar advaret mod tilladelsen, inden den blev underskrevet. Venstre har dog ikke lyttet.

- Det har været noget værre hastværk. De har lavet en ændring af et system, vi har haft i mange år, uden at vandbranchen rigtig har nået at sige noget, siger Carl-Emil Larsen, direktør i vandværkernes brancheforening, Danva, til Politiken.

Ministre vil ikke kommentere

Ifølge Trafik- og Byggestyrelsen, der har udformet bekendtgørelsen, udspringer den af et ønske om at "lette erhvervslivets byrder". Styrelsen oplyser, at der ikke har været nogen faglig vurdering af, hvilken betydning det vil få for drikkevandet.

Hverken Hans Christian Schmidt, miljøminister Esben Lunde Larsen eller miljøordfører Erling Bonnesen har ønsket at udtale sig om sagen.

Af: Henrik Hindby Koszyczarek

henrikhindby@globalen.dk

ANNONCE