Topnyheder

Forskere: Økosystemer verden over risikerer at kollapse


Over halvdelen af verdens økosystemer har mistet mindst 10 pct. af deres artsrigdom. Foto: Pixabay

Menneskeheden spiller russisk roulette med naturen, advarer forskere bag det største studie nogensinde over verdens økosystemer. I studiet er de nået frem til en dyster konklusion: Menneskets aktiviteter har udryddet så mange dyre- og plantearter, at der er en risiko for, at naturen simpelthen kollapser flere steder, hvilket vil få fatale konsekvenser for verdens fødevareforsyning og kan kaste flere mennesker tilbage i fattigdom. Det skriver The Guardian.

23 forskere har analyseret 1,8 millioner optegnelser af 39.123 områder rundt om på kloden og fandt, at biodiversiteten - altså variationen af planter og dyr - på 58,1 pct. af klodens arealer er faldet under en grænse, som forskere betegner som "sikker".

Sidste år foreslog et hold forskere, at der blev indført en sikkerhedsgrænse, som lød, at hvis et naturområde mister over 10 pct. af sin biodiversitet, bør det betegnes som at have overtrådt en "sikker grænse", da det øger risikoen for, at naturområdet vil lide skade på grund af dominoeffekten: Arterne er afhængige af hinanden, så forsvinder nogle arter, vil det få konsekvenser for andre.

- Det er bekymrende, at vores brug af jorden allerede har skubbet biodiversiteten ned under den sikkerhedsgrænse, som man har foreslået. Medmindre vi kan øge biodiversiteten, spiller vi russisk roulette med naturen, siger studiets medforfatter professor Andy Purvis fra Natural History Museum til The Guardian.

Når vi skader naturen, skader vi os selv

Svækkelse eller sågar et kollaps af økosystemer vil først og fremmest blive mærket af landbruget, der er dybt afhængig af eksempelvis biernes pollenspredning. Ifølge forskerne er landbruget ironisk nok skyld i større skader på biodiversiteten end byområder.

Forskerne anerkender dog, at det er uvist, hvor stor en artsrigdom økosystemerne kan tåle at miste, inden konsekvenserne bliver mærkbare for os. Nogle områder kan desuden tåle større tab end andre.

- Hvis økosystemernes funktion stopper, så ja; det vil påvirke landbrugets evne til at understøtte befolkningerne, og vi ved ganske enkelt ikke, hvornår det punkt nås. Vi træder ind i en usikker zone, siger hovedforfatter dr. Tim Newbold fra University College London.

Han tilføjer, at vi kan afhjælpe en del af problemet med teknologi, men at der er grænser for, hvor meget mennesket selv kan kompensere for tabet af plante- og dyrearter.

Studiet er publiceret i tidsskriftet Science.

WWF: Danmarks natur lider

Netop biodiversitet har været et emne i den politiske debat i foråret. I marts omtalte Verdensnaturfonden (WWF) i sit danske medlemsblad, at biodiversiteten i Danmark har særdeles ringe kår.

Således er Danmark langt fra at opfylde FN's 20 biodiversitetsmål, og den danske naturrigdom blev sågar fattigere fra 2014 til 2015.

WWF's biodiversitetsbarometer, der spænder fra rød (værst) over gul til grøn, viser, at Danmark biodiversitet i 2014 var på grænsen mellem rød og gul, men i 2015 bevægede sig tilbage mod rød. Det skyldes, at Danmark på tre delmål faktisk er gået tilbage i forhold til indsatsen i 2014 og på en lang række andre delmål stort set ikke har ydet nogen indsats.

- Det er direkte pinligt. Danmark må virkelig rubbe neglene for at kunne nå de mål, vi har forpligtet os til i FN-regi, sagde WWF's danske generalsekretær, Gitte Seeberg.

Naturpakken følger ikke eksperters anbefaling

Efterfølgende - og forud for regeringens forhandlinger om naturpakken - anbefalede eksperter i en videnskabelig rapport, at Danmark skulle fritage mindst 75.000 hektar skov for skovdrift for at bremse tilbagegangen af biodiversiteten.

Naturpakken, som blå blok blev enig om, endte imidlertid blot med at udlægge 13.400 skov til biodiversitetsformål, så der nu er i alt 25.000 ha. urørt skov og "anden biodiversitetsskov". Altså 1/3 af, hvad forskere har anbefalet.

Af: Henrik Hindby Koszyczarek

henrikhindby@globalen.dk