Topnyheder

FN advarer: Vi spiser alt for mange fisk


Flere fiskebestande er ved at forsvinde, fordi de overfiskes. Foto: Ernesto Andrade/flickr

Fortsætter mennesket sit nuværende forbrug af fisk, vil store dele af havet blive tømt, fiskere verden over vil gå fallit, og flere mennesker vil komme til at sulte.

Ifølge FN-organet for bæredygtighed Faos årlige rapport "The State of World Fisheries and Aquaculture" er vores forbrug af fisk nemlig steget markant de seneste årtier: I 1960'erne indtog hver person 9,9 kg. fisk om året, mens tallet var mere end fordoblet til rekordhøje 20 kg. i 2014 - samtidig er befolkningen steget fra godt tre milliarder mennesker til nu godt 7,4.

I Middelhavet og Det Sorte Hav er 59 pct. af alle fiskebestande overfisket - altså er fangsten ikke bæredygtig, og fortsætter den som nu, vil bestandene helt forsvinde. Verden over er 31,4 pct. af alle fiskebestande overfisket - mere end en tredobling i forhold til 1974, da tallet var 10 pct.

Samtidig er mængden af fiskebestande, der underfiskes, hvorved bestanden vil stige, nede på 10,5 pct.

Vi har nået grænsen

Derudover er der et massivt spild, idet Fao vurderer, at 27 pct. af alle fangede fisk ender som madspild. En del af fiskefangsten foregår også med bundtrawl, der har en høj forekomst af bifangst og er en trussel mod økosystemerne på bunden af havet.

- Der er en klar grænse for, hvor meget vi kan tage fra havet, og den er sandsynligvis meget tæt på det nuværende niveau, der har stabiliseret sig over de seneste få år, siger Manuel Barange, Faos fiskeridirektør, til The Guardian.

Han siger, at alternative fødevarekilder er yderst velkomne i en verden, der i 2050 kan se frem til ni milliarder indbyggere.

Mange fisk opdrættes nu i indhegninger

Knap halvdelen af al fiskefangst foregår nu i såkaldt akvakultur, hvor fiskene opdrættes i afgrænsede områder. Fao forventer, at der i 2021 for første gang vil blive spist flere opdrætsfisk end vildtfangede fisk.

Omtrent 57 millioner mennesker er beskæftiget i fiskeindustrien, og det er for mange lande særligt ulandene en vigtig indtægtskilde og et fødevaregrundlag, som altså risikerer at forsvinde.

22 af verdens 30 største forbrugerlande af fisk betegnes af FN som lande med lav indkomst og underskud af føde.

49 pct. af alle havdyr er forsvundet

En rapport udgivet sidste år af Verdensnaturfonden (WWF) og Zoological Society of London konkluderede, at 49 pct. af alle havdyr er forsvundet i perioden 1970 til 2012, og bestanden af fisk som tun og makrel er faldet med hele 74 pct.

Hver fjerde haj- eller rokkeart er i fare for at blive udryddet, og den største af alle nulevende skildpadder, læderskildpadden, er ligeledes truet.

Se hvordan bundtrawl fungerer i nedenstående video:

Af: Henrik Hindby Koszyczarek

henrikhindby@globalen.dk