Topnyheder

Borneos orangutang er nu ekstremt tæt på at uddø


IUCN har netop ændret status på Borneos orangutang fra "truet" til "kritisk truet". Foto: Red Orangutangen

Der er stor risiko for, at de vilde orangutanger på Borneo uddør. Rydningen af regnskoven på øen er så omfattende, at FN-organet IUCN netop har ændret orangutangens status fra "truet" til "kritisk truet" - det sidste trin på skalaen inden "uddød i naturen".

Det sker på baggrund af en ny undersøgelse, der vurderer, at 86 pct. af orangutangerne vil forsvinde mellem 1973 og 2025, da det i samme periode estimeres, at 61,5 pct. af deres levesteder i skovområderne vil være ryddet. Det svarer til, at der på 52 år i alt vil være ryddet skov svarende til 3,5 gange Danmarks størrelse.

Klimaforandringerne har også en negativ påvirkning, og ca. 12 pct. af bestandens fald i den nævnte periode tilskrives krybskytteri.

IUCN bemærker i øvrigt, at fremskrivningen mod 2025 er konservativt sat.

- Det er meget sørgeligt. Den ændrede status betyder, at Borneos orangutang vurderes til at have en ekstremt høj risiko for at uddø i naturen, siger Claus Staunstrup Nilsson, direktør for den danske organisatione Red Orangutangen, i en pressemeddelelse.

Palmeolieproducenter må fortsat rydde skov

Alene mellem 2000 og 2013 blev der ryddet regnskov på et areal svarende til halvdelen af England, og IUCN vurderer, at rydningen de seneste 40 år hvert eneste år har slået mellem 2.000 og 3.000 orangutanger ihjel. Flere steder på Borneo er bestanden nu så fragmenteret og flokkene så små, at der er risiko for indavl.

Sidste år forlængede Indonesiens regering et forbud mod at udstede nye tilladelser til at rydde regnskov i et 43 mio. hektar stor område, svarende til 10 gange Danmarks størrelse. Palmeolieproducenterne er dog undtaget dette forbud, og regeringens målsætning er sågar at øge palmeolieproduktionens areal med 50 pct. inden 2020.

Lidt lys i mørket

Der er dog en smule håb forude. Red Orangutangen finansierer verdens største rehabiliteringscenter for orangutanger og har netop genudsat orangutang nummer 200. På centeret ankommer nødstedte orangutanger, hvor de lærer alt det, de skal kunne for at klare sig på egen hånd i naturen. - Vi er ved at have skabt en ny bæredygtig population i et beskyttet regnskovsområde på Borneo, hvor orangutangen ellers var uddød. Vores genudsatte orangutanger klarer sig ligeså godt i naturen som deres vilde slægtninge, og det viser, at orangutangerne kan reddes med den rette støtte, forklarer Claus Staunstrup Nilsson.

Der findes to arter orangutanger i naturen. Den ene - P. pygmaeus - lever på Borneo og den anden - P. abelii - på Sumatra. Ifølge vurderinger var der i 1973 288.500 individer på Borneo, og IUCN's konservative fremskrivning lyder, at der i 2025 vil være 47.000 tilbage. Endnu færre er der på Sumatra; mellem 6.000 og 7.000 er tilbage i naturen.

Af: Henrik Hindby Koszyczarek

henrikhindby@globalen.dk

ANNONCE