Topnyheder

Overlæge: Myndighederne har ladet MRSA inficere samfundet


Svine-MRSA er blevet så udbredt, at Rigsrevisionen og en overlæge retter en kritik mod myndighedernes passivitet. Fot: Pixabay

Fødevarestyrelsen har haft mere travlt med at holde hånden over landbruget end at beskytte borgerne. Det har ført til, at svine-MRSA har fået lov at inficere samfundet, uden at politikerne har grebet ind.

Sådan lyder kritikken fra Hans Jørn Kolmos, overlæge på Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Odense Universitetshospital, i et debatindlæg på Ugeskriftet.dk.

Han nævner, at for 10 år siden var svine-MRSA en sjældenhed, men nu er det den hyppigst forekommende MRSA-type hos danskerne med over 1.000 nysmittede hvert år.

- Bakterien har fået lov til at sprede sig fra svinestaldene ud i lokalsamfundene, og den er trængt ind på institutioner og hospitaler, hvor den har været årsag til infektionsudbrud med svære sygdomsforløb og flere dødsfald. En sådan udvikling burde få myndighederne op af stolene, men det er ikke sket, skriver Hans Jørn Kolmos.

Kolmos: Fødevarestyrelsen har beskyttet erhvervet

Han peger på én hovedsynder: Fødevarestyrelsen.

- Styrelsens dyrlæger ved godt, at handel med levende smittede svin er den primære årsag til, at epidemien spreder sig så eksplosivt. Alligevel har styrelsen undladt at intervenere og igangsætte initiativer til at sikre MRSA-frie handelsveje, fordi man mener, at det vil være for omkostningstungt for svineproducenterne, skriver han og henviser til Rigsrevisionens "beretning om Fødevareministeriets indsats mod husdyr-MRSA".

Beretningen udkom i oktober 2015, og Hans Jørn Kolmos henviser til punkt 58 som belæg for, at Fødevarestyrelsen hellere vil beskytte landmændene end borgerne. I punktet står bl.a.:

"En arbejdsgruppe under aktionsgruppen identificerede 8 forslag til indsatser mod husdyr-MRSA, herunder et forslag om at erklære besætninger for MRSA-fri og etablere MRSA-frie handelsveje, hvilket lå i forlængelse af Fødevarestyrelsens tidligere forskningsprojekt om at udvikle en test til at frikende besætninger for husdyr-MRSA. Styregruppen drøftede forslaget, men var bekymret for, at en offentliggørelse af MRSA-status ville være meget omkostningstung for svineproducenterne, og at MRSA-frie handelsveje kunne være problematiske i forhold til de allerede eksisterende handelsrestriktioner for salmonella. Styregruppen indstillede derefter i enighed, at projektet ikke skulle gennemføres, og at formålet om at sikre MRSA-frie handelsveje ikke længere var afgørende. Dette skete, på trods af at styrelsen anerkendte, at handel med smittede dyr er den primære smittevej."

Kritik fra Rigsrevisionen

I beretningen rettede Rigsrevisionen desuden en kritik mod Fødevareministeriets indsats over for spredningen af svine-MRSA. I konklusionen stod bl.a.: "Fødevareministeriet har frem til i dag prioriteret og gennemført sin indsats mod husdyr-MRSA uden at tage et helhedsorienteret hensyn til de sundheds- økonomiske omkostninger. Det finder Rigsrevisionen ikke tilfredsstillende."

Og:

"Rigsrevisionen anerkender, at det er en langsigtet opgave at skaffe ny forskningsbaseret viden om husdyr-MRSA. Rigsrevisionen kan dog konstatere, at ministeriet ikke har haft en effektiv styring af igangsatte initiativer. Ministeriet har ikke fulgt op på, om initiativerne gav den forventede viden, og ministeriets arbejde har været præget af manglende kontinuitet og overblik."

Eksminister anerkendte kritikken

Daværende miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen (V) anerkendte Rigsrevisionens kritik.

- Jeg er enig med Rigsrevisionen i, at der ikke har været ordenligt styr på ministeriets forskningsstyring i forhold til igangsatte MRSA-initiativer. Det skal der rettes op på, og jeg har derfor igangsat et eftersyn af, hvordan Miljø- og Fødevareministeriet fremadrettet får optimeret bestilling, håndtering og formidling af forskning i hele organisationen, sagde hun ifølge Landbrugsavisen.dk.

Hans Jørn Kolmos nævner også i sit debatindlæg, at svine-MRSA er begyndt at fylde meget i sundhedsvæsenet og påfører hospitalerne store ekstraudgifter.

- Myndighedernes passivitet betyder, at forbrugerne må handle på egen hånd. Svine-MRSA er nu så udbredt, at bakterierne også findes i kødet. Hver tredje pakke konventionelt produceret svinekød indeholder MRSA. Tænk på det, når du står ved køledisken og skal vælge kød til grillen derhjemme. Uanset hvad du køber, husk at stege det godt igennem, og husk at vaske hænder, skriver han.

De fleste svinestalde har MRSA

MRSA findes nu i to ud af tre danske svinestalde.

Resistensen skyldes forbruget af antibiotika, der efter en rum tid vil bevirke fremkosten af resistente bakterier. Årsagen kan være et højt forbrug af antibiotika, hvilket ses i den konventionelle produktion, hvor grisene får op mod 20 gange mere antibiotika end deres økologiske artsfæller.

En af grundene til det højere medicinforbrug er, at ungerne tages fra moderen i en så ung alder, at deres immunforsvar og mavetarm-system ikke er ordentligt udviklet og dermed mere sårbart over for eventuelle sygdomme.

Mens den konventionelle gris fravænnes tidligst efter 21 dage, skal der i øko-grisens tilfælde mindst gå 40 dage, og gennemsnittet er 49 dage.

Det vurderes, at der lige nu er 12.000 raske danskere, der går rundt med den resistente bakterie uden at vide det. Man kan læse mere om MRSA på Sundhedsstyrelsens hjemmeside (eksternt link).