Topnyheder

Studier: Byboere er selv skyld i plagen fra måger


Hvis indbyggere lærer at håndtere affaldet ansvarligt, vil det lokke færre måger til, viser to nye studier. Foto: Pixabay

Mågernes indtog er en årligt tilbagevendende begivenhed i havnebyer som Aarhus, hvilket fører til, at fuglenes reder og æg fjernes, og flere af individerne skydes. Men det er slet ikke den bedste løsning, lyder det nu fra forskere bag to nye studier af mågernes adfærd. Det skriver phys.org og den britiske lokalavis Bath Chronicle.

Forskere fra Buijs Eco Consult B.V., Oud-Vossemeer, og Institute of Environmental Biology ved Utrecht University har observeret en koloni af måger i Haag og konkluderer, at hvis man ønsker færre måger i byen, skal man håndtere affaldet bedre, så det ikke flyder i gaderne eller er tilgængeligt for mågerne i åbne skraldespande - særligt om sommeren.

- Problemet med plagen fra måger er et tilbagevendende emne i pressen og i politik, og det deler meningerne i adskillige havnebyer. Der er dog en del misforståelser forbundet med det, siger en af studiets medforfattere Naomi Huig ifølge phys.org.

Aarhus' løsning er ikke den bedste

Emnet er oppe at vende i Aarhus på årlig basis, og Facebook-gruppen "Mågerne ud af Aarhus" har pt. 2.870 medlemmer. I gruppebeskrivelsen står, at mågerne "forstyrrer nattesøvnen med skrig og skrål" og "sviner og river skidt op af skraldespandene".

På Aarhus Kommunes hjemmeside kan man tilmed søge om tilladelse til at fjerne æg og reder, oliere æggene og skyde voksne måger inden æglægning. Det er bare langt fra en optimal løsning.

Det hollandske studie fandt, at mågernes aktivitet blandt mennesker er størst lige efter udklækning af æggene og særligt i områder, hvor der er meget affald. Forskerne vurderer derfor, at hvis man i de to måneder, hvor mågerne parrer sig, afskærer dem for muligheden for at få føde via affaldet i byerne, kan man på effektiv vis forebygge en stor del af "måge-plagen".

- Problemet er begrænset til at toppe i to måneder om sommeren. Den vigtigste konklusion af dette studie er, at man ikke løser problemet med gener fra mågerne ved at regulere antallet af reder på tagene. Så længe, der er føde, vil mågerne blive tiltrukket til byerne fra andre områder. Praktiske løsninger såsom at begrænse mængden af tilgængelig føde, særligt i sommermånederne, kan være meget effektivt i at forebygge generne, hvis man gør det grundigt, siger Naomi Huig.

Åbne skraldespande er ikke nødvendigvis nok, da mågerne kan finde på selv at hive affaldet ud af dem - derfor skal der altså findes en løsning med låg eller systemer, hvor mågerne ikke kan komme til.

Britisk undersøgelse: Måger kender åbningstiderne

En anden ny undersøgelse fra Storbritannien af måger i bybilledet viser, at de ved, hvor maden er mest tilgængelig og rent faktisk lærer, hvornår på døgnet der er mest affald i et givent område.

- Det er ikke overraskende, at mågerne i Bath (byen, hvor man undersøgte dem, red.) ved, hvornår pubberne lukker og kender de optimale tidspunkter og områder for at få fat i pomfritter og andre take-away-snacks," siger dr. Chris Pawson til lokalavisen Bath Chronicle.

Forskerne har bl.a. undersøgt mågernes reder og fundet masser af affaldsrester. I én rede fandt de over 40 knoglerester, hvoraf de fleste stammede fra take-away-mad. I samme rede fandt de også elastikker, hår, plastikbestik og plastikkabler.

Undersøgelsen viser, at mågerne i byen lægger deres reder bl.a. efter affaldets tilgængelighed - også selvom de er mere eksponerede for angreb fra rovdyr - og det strider imod, hvordan måger uden for byerne opfører sig, hvor de i højere grad samler sig i kolonier bedre afskærmet fra rovdyr.

Byrådsmedlem: Stop med at give måger skylden

Byrådsmedlem i Bath Ben Howlett har opfordret indbyggerne i Bath til at stoppe med at give mågerne skylden for, at affaldet ligger i gaderne, og i stedet selv tager ansvar for at skille sig af med affaldet, så mågerne ikke kan komme til det.

Han står bag kampagnen "Bag it better", der skal få indbyggerne til at opbevare deres affald i aflukkede poser og skille sig af med det hurtigt.

Han siger til Bath Chronicle:

- Vi kan ikke blive ved med bare at skyde skylden på mågerne eller byrådet for svineriet på byens gader tidligt om morgenen, når affaldet skal hentes. Den største del af borgerne og virksomhederne pakker deres affald ansvarligt ind, men et mindretal har tydeligvis brug for at forbedre deres indpakning og sætte det ud om morgenen - ikke aftenen forinden - så vi kan få løst problemet.

Af: Henrik Hindby Koszyczarek

henrikhindby@globalen.dk