Topnyheder

Fisk i opdræt udviser kraftige tegn på depression


Laks i opdræt udviser tegn på depression. Foto: Owen Allen/flickr

Mens der er stigende fokus på, at landdyr i landbruget skal have mere plads og adgang til naturarealer, er de indfangede fisk i opdræt mere eller mindre blevet overset i debatten om dyrevelfærd. Nu viser ny forskning imidlertid, at havdyrene ikke bør glemmes i velfærdsdebatten.

Ifølge Discovery News har forskere nemlig påvist, at fisk med symptomer på depression er udbredt i de indhegnede lakseopdræt, hvor man ser de såkaldte "drop outs" - altså laks, der er stoppet med at vokse, og som blot flyder apatisk rundt i vandoverfladen, som om de har givet op.

- Jeg vil ikke gå så vidt, som at sige at de begår selvmord, men fysiologisk set har de nået grænsen af, hvad de kan tolerere, og eftersom de forbliver i dette miljø, ender de med at dø på grund af deres tilstand, siger Marco Vindas, der er biolog ved University of Gothenburg i Sverige, til Discovery News ifølge Seeker.com.

De lever i et stressfyldt miljø

I forbindelse med studiet målte forskerne bl.a. niveauet af stresshormonet kortisol i de deprimerede fisk og fandt, at det var signifikant højere end i de øvrige fisk. Derudover var nervesystemet, der regulerer kortisol, enten overaktivt eller defekt.

Sammenlagt med observationer af fiskenes fysiske adfærd og tilstand underbygger det hypotesen om, at depressive symptomer hos mennesker har en sammenhæng med problemer i nervesystemet, der udskiller og regulerer mængden af kortisol.

- Fisk i opdræt lever i et meget stressfyldt miljø, eftersom disse forhold i fiskeopdræt er markant anderledes, end hvad fiskene er udviklet til at håndtere i det fri, siger Marco Vindas.

Han forklarer, at fiskene lever meget tæt i bure og er tvunget til at leve sammen med andre mere aggressive fisk uden mulighed for at søge væk. Samtidig kan det være svært for de svageste at få nok føde, fiskene håndteres af mennesker, vaccinationer kan have bivirkninger, og fiskene udsættes for pludselige ændringer i lysforhold, vanddybde og strømmen i vandet.

Mange laks dør sågar af, hvad forskerne mener er stress, inden de overhovedet er klar til at blive solgt på markedet.

Øverst ses en sund laks, mens den nederste er en væksthæmmet laks ramt af stresssymptomer. Opdræt i det vestlige Norge. Foto: Ole Folkedal

Organisation: Fiskene lider

Et studie fra University of Stirlings Insitute of Aquaculture har også observeret lignende stresssymptomer hos zebrafisk, der udviklede feber, når de blev eksponeret for stressrelaterede situationer.

Ifølge Marco Vindas kan det nye studie hjælpe med at øge forskernes viden om baggrunden for depression, men også at højne dyrevelfærden for fisk i opdræt.

Dyreværnsorganisationen Mercy For Animals er bekendt med det nye studie og opfordrer folk til helt at droppe kødet.

- Ligesom grise, køer og fjerkræ, lider fisk, der er opdrættet i den fabrikslignende, skriver Joe Loria fra organisationen.

Intet klart svar på hvad man bør vælge

På verdensplan kommer omtrent halvdelen af solgte laks fra opdræt, men både opdrættede og vilde laks giver anledning til dilemmaer hos forbrugeren: Mens dyrevelfærden tyder på at være markant bedre for vilde laks, er der forskelle i næringsindholdet, alt efter om laksene er vilde eller opdrættede, da man kan kontrollere foderet i opdræt.

I 2013 advarede Anne-Lise Bjørke Monsen, speciallæge ved klinisk institut på Haukeland Universitetssygehus i Bergen, ligefrem mod at spise opdrættede laks:

- Jeg anbefaler hverken børn, unge eller gravide at spise opdrættet laks. Det er for usikkert, både hvor mange giftstoffer laksen indeholder, og hvordan disse stoffer påvirker børn, unge og gravide, sagde hun til vg.no ifølge mx.dk.

Den danske fødevarestyrelse var imidlertid uenig med speciallægen og afviste hendes advarsel.

Det er også muligt at købe økologisk opdrættede laks, hvor medicinforbruget er lavere end for konventionelt opdrættede laks. Desuden er der forskel på, om de vilde laks fanges bæredygtigt eller ej. MSC-mærket er et symbol for bæredygtig fangst.

Der kan læses mere om fordele og ulemper v