Topnyheder

Forsker: Landbruget og politikere holder fast i gammeldags tænkning


Fremtidsforsker Mette Sillesen mener, at politikerne bliver nødt til at tænke mere langsigtet i deres politik. Foto: Mark Thyrring

Tendensen er klar: Danskerne og andre borgere i Vesten er ved at gennemgå en forandring i deres måde at anskue verden og dyrene på, men landbruget og de fleste politikere holder stædigt fast i gammeldags tænkning.

Sådan lød budskabet fra Mette Sillesen, der er fremtidsforsker ved Future Navigator. Onsdag var hun blandt talerne, da Det Dyreetiske Råd fejrede 100-års dagen for den danske dyreværnslov i festsalen på Københavns Universitet.

- Der er et paradigmeskifte i gang. Vi går fra "mere" til "bedre" - fra at tænke på vækst til at tænke på værdi, sagde hun foran de knap godt 200 tilhørere.

Det syv timer lange arrangement bestod af seks oplæg fra professorer og forskere om dyrs emotionelle egenskaber, menneskets syn på dem, historien bag dyreværnsloven og fremtidsperspektivet.

"Vi kan ikke blive ved"

Mette Sillesen indledte sit oplæg med at fremlægge et simpelt regnestykke, der gjorde det klart, at vi er nødt til at ændre på indgroede vaner: Kødforbruget.

På de to storskærme bag hende var tallene stillet op: I 2016 bliver der slagtet ca. 60 mia. landdyr i landbruget. I 2050 vurderes tallet at være 100 pct. højere: 120 mia. dyr. Samtidig er verdensbefolkningen steget markant.

- Vi kan ikke blive ved med at spise så mange bøffer som i dag, sagde hun og nævnte, at fremtidens føde ifølge hende bl.a. vil bestå af piller med den nødvendige næring og insekter.

Tilberedningen af middage forudser hun som noget, man gør ved særlige anledninger.

Mette Sillesen er uddannet cand.soc i ledelse af kreative forretningsprocesser samt ba.ling.merc i kommunikation, marketing og engelsk, begge fra Copenhagen Business School. Hendes forskning er bl.a. fokuseret på forbrugeradfærd, livsstil og bæredygtighed.

Politikere taler stadig om vækst

Folk - benævnelsen foretrækker hun frem for "forbrugerne" - er allerede nu ved at igangsætte deres eget lille oprør mod de nutidige vaner. Danskerne er nemlig i stigende grad blevet "øko-krigere", som hun kalder det.

Hun viste en illustration, hvor man kunne se, at øko-krigerne tror på bæredygtighed, og at egenskaber som empati og ansvarlighed er en social kerneværdi for dem.

Folk ønsker altså i stigende grad gøre en forskel i hverdagen, så mens politikere taler om vækst, og landbruget forsøger at værne om gamle produktionsmetoder, rykker befolkningen i en helt anden og mere bæredygtig retning.

Adspurgt om, hvorvidt politikerne og landbruget er i stand til at imødekomme folks holdningsændringer, svarede Mette Sillesen:

- De er stadig ovre i et "mere"-paradigme og taler mere om vækst.

Hun uddybede senere:

- Magthaverne tænker på en gammeldags måde om vækst. De holder krampagtigt fast i at tænke på, hvordan vækst er, og hvordan vi plejer at gøre tingene. Der er ikke særligt meget fremtid i den måde at føre politik på, sagde Mette Sillesen, der ærgrer sig over, at Danmark, som tidligere har været foran med hensyn til bæredygtighed, nu lader til at nedprioritere området.

Vi er blevet mere bevidste Politikerne og landbruget bliver dog før eller siden nødt til at tage skridtet mod at tænke nyt, forklarede hun.

- Der er en renæssance af måden, vi anskuer dyrene på, sagde Mette Sillesen og fortsatte:

- Vi får en større og større bevidsthed om økosystemerne, og det afføder kritiske spørgsmål, sagde hun og forklarede, at vores øgede viden medfører en indre konflikt: Hvordan har vi det for eksempel med at købe læder, hvis vi kender til produktionsmetoderne?

Hun mener, at det derfor er nødvendigt, at politikerne og producenterne hjælper borgerne på rette vej: Ved hjælp af reguleringer skal markedet generelt være mere bæredygtigt og lettere at navigere i.

- Min opfordring til producenterne: Gør det nemmere for mennesker at gøre det, de gerne vil.

Forbrugerne er mere bevidste om, hvor deres produkter kommer fra. Foto: Henrik Hindby Koszyczarek