Topnyheder

Ekspertpanel: Skrot de konventionelle landbrug


Det konventionelle landbrug har fejlet og er ikke bæredygtigt. Derfor skal det gentænkes, lyder det fra et ekspertpanel i en ny rapport. Foto: Pixabay

Bedre folkesundhed, højere dyrevelfærd, renere vand og sundere jord. Fordelene ved at omlægge verdens konventionelle landbrug til landbrug med fokus på bæredygtighed, biodiversitet og ingen brug af pesticider er mange. Og det er et nødvendigt tiltag, mener et panel af 22 internationale forskere og eksperter i den nye rapport From Uniformity to Diversity.


I rapporten anerkender panelet, der består af folk med ekspertise i både landbrug, sundhed og ernæring, at det konventionelle landbrug producerer fødevarer til størstedelen af verdensbefolkningen, men også at denne produktionsform har en række negative udfald såsom en høj udledning af drivhusgasser, nedbrydning af landarealer og økosystemer, forurening af vand, tab af biodiversitet samt stress hos flere landmænd verden over.


"Mange af disse problemer har en direkte sammenhæng med det 'industrielle landbrug': De input-intensive monokulturelle afgrøder (få, ensartede afgrøder, red.) og industrilignende staldsystemer med dyr dominerer nu landbrugene. Denne ensartethed i systemet og dets afhængighed af kunstgødning, pesticider og præventiv brug af antibiotika leder systematisk henimod negative udfald og sårbarheder", skriver forskerne i rapporten og konkluderer, at det konventionelle landbrug endnu ikke har formået at vise, at det kan producere mad på bæredygtig vis.


Løsningen er ifølge dem, at man laver en grundlæggende reformering af landbruget over mod det, de betegner som "agroøkologisk" (ecological) landbrug, hvor man har en holistisk tilgang til produktionen af fødevarer - altså at man ikke kun ser på indtjeningen, men også miljøet, klimaet og velfærden.


Agroøkologi og traditionel økologi er ofte - men ikke altid - synonymer. Agroøkologi bruges i rapporten som betegnelse for et meget ambitiøst fokus på biodiversitet og bæredygtighed ved hjælp af en del af de værktøjer, der bruges i økologi.


Fokus på flere typer afgrøder vil også skubbe folk over mod en mere alsidig og sundere kost og dermed styrke folkesundheden, vurderer de.Systemet skal laves helt om

Vejen mod et bæredygtigt alternativ er dog lang, da der er store økonomiske interesser på spil.


I rapporten nævnes det derfor, at man bør gå væk fra den nuværende model, hvor få multinationale selskaber ejer store dele af fødevareproduktionen og i stedet gå tilbage til en model, hvor man spreder produktionen ud over flere, mindre selskaber.


- Det er ikke et mangel på beviser, der holder det agroøkologiske alternativ tilbage. Det er et misforhold mellem dets store potentiale i at forbedre resultaterne på tværs af fødevaresystemerne og dets meget mindre potentiale i at generere profit for landbrugsselskaberne, siger Olivier De Schutter, tidligere FN-specialist i fødevarer og vinder af World Food Prize, til The Guardian.


Problemet i, at få store selskaber styrer landbruget, er, at de er meget magtfulde og i høj grad kan diktere branchens udvikling, påvirke politikerne og værner om egne økonomiske interesser eksempelvis med hensyn til produktionen af pesticider.Pesticider mistænkes for at give kræft og Alzheimers

Eksperterne medgiver, at ydelsen i økologi kan være en smule lavere end i konventionelt landbrug, men at forskellen ikke er stor nok til at gøre en nævneværdig forskel.


Forskning har vist, at der lige nu er en lavere gennemsnitlig ydelse i økologi på ca. 19 pct. i forhold til konventionel drift, men at med den nuværende udvikling vil forskellen falde til ca. 9 pct.


Desuden har et andet studie vist, at økologisk majs har et markant højere udbytte (over 30 pct.) i tørkeperioder i forhold til konventionelt dyrkede majs. I forvejen producerer verdens landbrug mad nok til mellem 10 og 12 milliarder mennesker - samtidig er det globale madspild på mellem 30 og 40 pct.


Panelet henviser desuden til studier, der har vist, at jorden i øko-landbrug binder CO2 bedre, hvilket mindsker udledningen af drivhusgassen - derudover er jorden sundere, hvilket gør fremtidsudsigterne for dyrkningen bedre.


Derudover henviser panelet til to studier fra hhv. 2010 og 2013, der mistænker eksponeringen af pesticider for at forårsage Alzheimers, astma, misdannelser hos fostre, kræft, indlæringsproblemer, Parkinsons og sterilitet.

Af: Henrik Hindby Koszyczarek

henrikhindby@globalen.dkA