Topnyheder

Ulandene bruger langt flere penge på grøn energi end Vesten


Ulandene bruger nu flere penge på vedvarende energi end de vestlige lande. Foto: Pixabay

2015 blev et rekordår for investeringer i grøn energi, men det er ikke noget, som industrilandene i Europa kan tage æren for. For første gang nogensinde har ulandenes investeringer i grøn omstilling nemlig overgået de rigere nationers, viser rapporten Renewables 2016 fra Renewable Energy Policy Network for the 21st Century (Ren21).

I alt 285,9 mia. dollars, ca. 1.896 mia. kr., blev brugt på vedvarende energi verden over (hydroenergi på over 50 MW samt varme/køleenergi er ikke medregnet her).

Det er en stigning på fem pct. i forhold til den tidligere rekord i 2011.

Ulandene tegnede sig dog for den største del af beløbet - 156 mia. dollars, 1.035 mia. kr. - hvoraf Kina, Brasilien og Indien førte an. Alene Kina stod i det forgangne år for 36 pct. af verdens samlede investeringer i grøn energi. Også Indien, Sydafrika, Mexico og Chile nævnes som frontløbere. I alt er ulandenes investeringer steget med 19 pct. i forhold til 2014.

Også USA har øget sine investeringer, særligt i solenergi. For Europa går det den modsatte vej: Her faldt investeringerne med hele 21 pct. i 2015, og en ny opgørelse fra The Daily Caller News Foundation viste for nyligt, at CO2-udledningen i Europa samtidig steg.

Ser man på alle industrilande faldt investeringsniveauet samlet set med 8 pct.

Grøn energi er mere rentabelt

Hos Ren21 finder man det bemærkelsesværdigt, at den grønne omstilling fortsat har fremgang trods regeringers massive støtte til den fossile sektor.

- Hvad der er virkelig fantastisk ved disse tal er, at de er opnået på et tidspunkt, da prisen på fossile brændstoffer var historisk lav, og vedvarende energi samtidig var markant dårligere stillet med hensyn til statsstøtte. For hver dollar, der blev brugt på at styrke vedvarende energi, blev der brugt knap fire dollars på at fastholde vores afhængighed af fossile brændstoffer, siger Christine Lins, generalsekretær for Ren21, til den britiske avis The Independent.

Hun forklarer desuden, at ulandene i højere grad vender sig mod vedvarende energi, fordi det viser sig at være langt mere rentabelt for dem; både for miljøet og forbrugerne. Vedvarende energi gør det også muligt for folk, der bor off the grid - altså uden at være forsynet med strøm fra et centralt kraftværk - at få strøm eksempelvis fra solceller.

NGO langer ud efter den britiske regering

Andrew Pendleton fra Friends of the Earth mener, at den britiske regering bør skamme sig over, at fattigere lande bruger langt flere penge på vedvarende energi - særligt med tanke på, at Storbritannien med megen vind har fordele i at udbygge vindsektoren.

- Bangladesh installerer solceller på private hjem, mens vores regering skærer i støtten til private ejere. Vind, sol og havteknologi vil komme til at dominere energimarkedet. Det land, der fremstår som det mest innovative og ambitiøse vil uden tvivl positionere sig som økonomisk dominerende med al den jobskabelse, der hører sig til, siger han til The Independent.

Danmark fører på vind

Ved udgangen af 2015 havde verden nok vedvarende energi til at producere 23,7 pct. af det globale forbrug af strøm.

Kina er verdens største producent af vindenergi, mens Danmark har førstepladsen, når man måler på produceret vindenergi per indbygger.

Rapporten dækker over 148 lande, 95 pct. af verdensbefolkningen og 92 pct. af det globale BNP.

Af: Henrik Hindby Koszyczarek

henrikhindby@globalen.dk