Topnyheder

FN advarer mod bionedbrydeligt affald


Løsningen på affaldsproblemet i naturen er ikke bionedbrydeligt affald, men at stoppe med at smide affald i naturen, lyder det fra FN. Foto: Paolo Marari/flickr

Biologisk nedbrydelig emballage såsom flasker og poser er ikke løsningen på det omfattende problem med affald i verdenshavene, selvom det giver indtrykket af at være det.

I en ny rapport fra FN - Marine Plastic Debris and Microplastics - forklares det, at selv hvis mere emballage fremover bliver bionedbrydeligt, vil mængden af affald være den samme. Derudover kan visse typer af affaldet slet ikke nedbrydes i havet.

- Det er velment, men forkert. Meget af det plast, der er deklareret som bionedbrydeligt, såsom indkøbsposer, vil kun blive nedbrydt i temperaturer over 50 grader, og så varmt er der ikke i havet. Det forbliver heller ikke flydende, men vil synke, og dermed bliver det ikke udsat for UV-stråling, som kan nedbryde det, forklarer Jacqueline McGlade, chefforsker ved FN's Environment Programme, til The Guardian.

Hun tilføjer, at nogle af de tilsætningsstoffer, som er i materialet for at gøre det biologisk nedbrydeligt, gør det sværere at genanvende:

- Når man begynder med alle de tilsætningsstoffer, og det så ender som affald, så bliver de stoffer en miljøfjende. Som forbrugere er vi nødt til tænke over, hvordan vi bruger plastik.

Affald giver økonomiske og økologiske konsekvenser

Hun talte for nylig ved en konference i Nairobi, hvor repræsentanter for 170 lande var mødt op for at diskutere løsningsforslag på det omfattende problem med affald i havet.

Den stigende affaldsmængde har både økonomiske og økologiske konsekvenser, eksempelvis har man erfaret, at gopler bruger plastik til at flyde på, så de kan sprede sig over længere afstande end normalt. Eftersom gopler spiser store mængder plankton, fjerner de fødegrundlaget for havdyr i andre egne, som hidtil ikke har været vant til goplernes tilstedeværelse. Det påvirker så også fiskeriet.

Der advares også mod brugen af mikroplast, der bl.a. findes i kosmetik, da disse små plastpartikler ryger forbi rensningsanlæggene og ud i havet, hvor de langsomt ophober sig i fødekæden og økosystemer.

Kun på ét område finder FN, at bionedbrydelige produkter kan være brugbare; når det kommer til fiskegrej og fælder, er det bedre, at disse kan nedbrydes, end at fiskere efter brug lader det forblive i havet til store skade for dyrelivet.

Tog ikke advarslerne alvorligt

I rapporten nævnes det også, at enkelte eksperter på området begyndte at advare mod forureningen allerede i 1970'erne, men at man først er begyndt at tage det alvorligt det seneste årti.

- Der er et moralsk argument for, at vi ikke bør tillade, at havet blev yderligere forurenet med plastaffald, og at affald i havet bør være et fælles anliggende for menneskeheden, skriver forfatterne i rapporten.

Det konkluderes bl.a., at det er nødvendigt med en holdningsændring blandt folk, samt at både politikere og interessenter skal sørge for, at affald i langt højere grad genanvendes, så det ikke havner i naturen.

Mere plastik end fisk i havet

En rapport udgivet af World Economic Forum og the Ellen MacArthur Foundation tidligere i år vurderede, at der lige nu er godt 150 mio. ton plastik i havet i dag, og fortsætter udviklingen, vil al plastikaffald i havet samlet set veje mere end alle fisk om 34 år. De seneste 50 år er vores forbrug af plastik nemlig næsten 21-doblet: fra 15 mio. tons årligt i 1965 til 311 mio. tons i 2014. Udviklingen viser, at tallet fra 2014 vil være firedoblet i 2050, så der til den tid vil blive smidt ca. 32 mio. tons plastik i havet hvert år.

Af: Henrik Hindby Koszyczarek

henrikhindby@globalen.dk