Topnyheder

Over 1.200 forskere råber stop: Planeten kan ikke følge med


Vores forbrug er ubæredygtigt, forurenende og nedbryder naturen, lyder det fra FN's miljøagentur, Unep. Foto: Alex Proimos/flickr

Mennesket tærer på klodens ressourcer langt hurtigere, end naturen kan nå at gendanne dem, og der er brug for øjeblikkelig handling og mere fokus på bæredygtighed, hvis vi skal undgå konsekvenser som sult, vandmangel, og at miljøet forværres.

Sådan lyder den markante advarsel i den mest omfattende rapport om miljøet nogensinde udarbejdet i FN-regi. Det skriver The Guardian.

Rapporten, som faktisk er seks delrapporter med fokus på hver sin region, er baseret på arbejde fra 1.203 forskere, flere end hundrede forskningsinstitutter og over 160 regeringer, som sammen med FN's miljøagentur Unep, konkluderer, at hvis udviklingen fortsætter som nu, skal befolkningen i de vestlige lande ikke regne med, at deres velstandsniveau kan fastholdes eller sprede sig til ulandene. Samtidig vil miljøets tilstand fortsætte med at blive forværret.

Stiger ulandenes velstand ikke, vil det gøre dem særligt sårbare over for klimaforandringerne, der kræver massive investeringer i infrastruktur og andre beskyttende initiativer.

Ilandene har værktøjerne, men bruger dem ikke

I rapporten nævnes det, at drikkevandet er truet på grund af stigende befolkningstal, klimaforandringer, et øget forbrug og nedbrydning af landområder, som tidligere har forsynet verden med vand, eksempelvis smeltningen af gletsjere grundet global opvarmning.

- Hvis den nuværende tendens fortsætter, hvis verden ikke formår at finde en løsning, som forbedrer produktionsmønstrene og -forbruget, og hvis vi ikke bruger naturens ressourcer bæredygtigt, vil klodens miljø fortsætte med at blive nedbrudt, advarer Achim Steiner, leder af Unep.

Achim Steiner, leder af Unep, her ved en konference i december, advarer verdensnationerne mod at fortsætte den ubæredygtige udvikling. Foto: Pilar Valbuena for CIFOR.

Han tilføjer, at de rige lande har værktøjerne til at forbedre miljøet for millioner af mennesker, men ifølge rapporten bruger de endnu ikke selv helt basale tiltag for at tackle væsentlige miljøproblemer - bl.a. at reducere luftforurening, udskifte benzin- og dieselbiler med elbiler og forhindre ødelæggelsen af økosystemer i havet.

Rapporten peger også på, at det moderne landbrug nedbryder landområder uden tanke for de langsigtede konsekvenser.

Danmark handler imod rapportens anbefalinger

Lægger man rapporten væk for en stund og vender blikket mod Danmark, kan man konstatere, at alene inden for det seneste år, har regeringen stemt imod at sænke luftforureningen i Europa af hensyn til landbruget, Folketinget har øget afgifterne på elbiler og gjort benzin- og dieselbiler billigere, hvilket har bremset salget af elbilerne. Desuden har en rapport sidste år påvist. at dansk landbrug ophober store mængder sundhedsskadelige tungmetaller i jorden.

Dengang sagde en af rapportens hovedforfattere seniorforsker John Jensen fra DCE Aarhus Universitet til dr.dk:

- Det er ikke bæredygtigt at fortsætte med at tilføre landbrugsjorden så store mængder zink og kobber, som det sker nu. Metallerne vil på sigt påvirke jordmiljøet og potentielt skade jordens funktionalitet og biodiversitet. Zink og kobber, der er akkumuleret i jorden, kan ikke fjernes igen.

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen nedtonede dog for nylig problemet, da det ifølge ham ikke er "akut".

Væksten skal være bæredygtig

Ifølge The Guardian nævner Uneps rapport, at miljøproblemerne i ilandene har ophobet sig over årene, i takt med at man har jagtet vækst på bekostning af miljøet. Efterfølgende indsatser for at bedre skaderne er kun delvist lykkedes.

Unep advarer derfor udviklingslandene mod at følge samme vækstfilosofi som ilandene har gjort, da det kan betyde, at risikoen for permanente miljøødelæggelser stiger. Derfor anbefales det, at man hjælper landene med at skabe en bæredygtig vækst.

Enorme skovarealer fældes hvert år for at gøre plads til græssende kvæg, produktion af foder, palmeolie, gummi mm. Foto: Tomas Munita for Center for International Forestry Research (CIFOR)

Mens de øvrige delrapporter er udgivet, udkommer den om Europa den 8. juni. Det er dog muligt i rapporten om Nordamerika at læse en ganske kort opsummering over de enkelte regioner.

Her står om Europa, at højeste prioritet er, at landene sænker deres forbrug af fossile brændstoffer, styrker sundheden og tilpasser sig klimaforandringerne. Det nævnes i den forbindelse, at sundhedsomkostningerne i Europa er steget fra 8 pct. af BNP i 1995 til 9,8 pct. i 2013.