Topnyheder

Forskere advarer mod pesticidrester - Miljøstyrelsen trækker på skulderen


Forskere advarer mod pesticidrester i danskeres urin. Foto: Pixabay

Forskere bag en ny rapport bestilt af Miljøstyrelsen har fundet "bekymrende" høje mængder af pesticidrester i danskernes urin, men hos Miljøstyrelsen ser man ingen grund til panik.

Ifølge Altinget.dk er den nye rapport, som offentliggøres i dag, udarbejdet af forskere fra Syddansk Universitet og Københavns Uniersitet, og forskerne har undersøgt mængden af pesticidrester hos 144 danske skolebørn og 145 mødre.

Helt specifikt har de målt koncentrationen i urinen af organofosfat-insekticider, som anvendes i landbrugsproduktionen, og de fandt rester af mindst én gifttype i 90 pct. af prøverne. I 30 pct. af dem var der rester af hele fire gifte.

De fleste af de undersøgte sprøjtegifte er ulovlige at benytte i Danmark, og derfor vurderer forskerne, at det høje niveau stammer fra importeret frugt og grønt.

Sprøjtegiftene er fra udlandet

I rapporten konkluderes det bl.a., at fundene "tydeligt viser, at der stadig er en bred eksponering af organofosfat-pesticider hos den danske befolkning, selvom der har været store restriktioner på brugen af dem i landbruget".

- Vi har målt ret høje koncentrationer i danskernes urin. Og det er bekymrende, fordi vi mistænker, at de her stoffer skader børns hjerner, siger lektor i miljømedicin ved Syddansk Universitet Helle Raun Andersen, der er medforfatter til rapporten, til Altinget.dk.

Både hun og professor i miljømedicin og forskningsleder ved SDU, Philippe Grandjean, mener, at grænseværdierne for pesticider er for høje, og at Danmark bør presse EU for at sænke dem. Philippe Grandjean anbefaler sågar alle gravide udelukkende at købe økologisk mad for at undgå sprøjtegiftene, der ifølge ham kan have en stærkt negativ effekt på udviklingen af hjernen.

Miljøstyrelsens specialkonsulent Susanne Hougaard Bennekou, der har været medlem af projektets styregruppe, ser ingen grund til panik:

- De her stoffer er reguleret hårdt med lave grænseværdier. Og vi mener ikke, at den nuværende eksponering er problematisk. Det peger Fødevarestyrelsens overvågning af pesticidrester også på.

Professor advarer mod at fortsætte som hidtil

Sidste år udgav Philippe Grandjean bogen "Kemi på hjernen - ud over enhver forstand", hvori han redegjorde for de konsekvenser bl.a. sprøjtegifte kan have for børns udvikling.

I et interview med Jyllands-Posten forklarede han, at kemiske påvirkninger fra pesticider og tungmetaller hæmmer hjernens udvikling. Konsekvensen er en lavere IQ, indlæringsproblemer, ringere job, lavere løn samt en øget risiko for ADHD, autisme og andre udviklingsforstyrrelser.

- Det nytter ikke noget, at vi fortsætter på denne måde. Vi skal beskytte den næste generation mod giftstoffer, der skader deres hjerneudvikling. Vi ved, at bly og kviksølv skader hjernens udvikling. Det er grundigt dokumenteret. Men det nye er, at det også sker ved meget lave doser. Kviksølv er f.eks. sindssygt farligt for stamcellerne i hjernen, sagde Philippe Grandjean til Jyllands-Posten.

Han kritiserede også myndighedernes krav til dokumentation og grænseværdier for at være alt for høje af hensyn til økonomiske interesser.

Af: Henrik Hindby Koszyczarek

henrikhindby@globalen.dk

ANNONCE