Topnyheder

Flere og flere bikolonier kollapser i USA


De amerikanske biavlere mistede 44 pct. af deres kolonier det forgangne år. Foto: Pixabay

Bier udgør en milliardværdi for landbruget og er ekstremt vigtige for fødevareforsyningen, og derfor er de seneste tal over de amerikanske bikolonier dårligt nyt. De amerikanske biavlere har nemlig været igennem en særdeles hård sæson, da de har mistet hele 44 pct. af deres bikolonier fra april 2015 til april 2016.

Det viser den seneste nationale undersøgelse ifølge en pressemeddelelse fra University of Maryland.

Tabet af kolonier var endda værre i den forgangne sæson sammenlignet med sæsonen forinden.

Bierne dør også om sommeren

Eksperter bider mærke i, at kolonierne også kollapser om sommeren, hvor der ellers burde være de bedste betingelser for honningbierne.

- Vi ser nu det andet år med høje tab om sommeren, hvilket er grund til alvorlig bekymring, siger Dennis van Engelsdorp, adjunkt i entomologi ved University of Maryland og projektleder for Bee Informed Partnership, i pressemeddelelsen.

- Nogle tab om vinteren er normalt og forventet. Men at biavlerne også mister bier om sommeren, når bierne ellers har det allerbedst, er ret alarmerende, siger han.

Pesticider og dødelig mide er mulige årsager

Alt i alt løb tabet af bikolonier op i 44,1 pct. i den forgangne sæson, hvilket er en stigning på 3,5 procentpoint i forhold til sæsonen 2014/15. Tabet om vinteren steg fra 22,3 pct. i 2014/15 til 28,1 pct. i den forgangne vinter, mens sommertabet steg fra 25,3 pct. til 28,1 pct.

Ifølge eksperter er der flere årsager til nedgangen i kolonierne. En stor synder er den dødelige varroa-mide, mens også pesticider og sult pga. ændret jordbrug er sandsynlige syndere, lyder det i pressemeddelelsen.

- Industrien har brug for disse bier for at få dækket sit stigende behov for pollenspredning. Vi skal hurtigst muligt finde en løsning på at sænke dødsraten for bierne både om sommeren og vinteren, siger Jeffery Pettis, seniorentomolog ved det amerikanske landbrugsministerium og medkoordinator på undersøgelsen.

Over 5.700 biavlere fra 48 stater bidrog til undersøgelsen - de står sammenlagt for 15 pct. af USA's godt 2,6 mio. bikolonier.

Bier udgør en milliardværdi

Antallet af honningbi-kolonier er faldet drastisk i USA de seneste årtier: I 1947 var der seks mio. kolonier, og tallet er mere end halveret til ca. 2,6 mio. i dag.

Nedgangen af bier er en udfordring for landbruget, som er afhængig af deres pollenspredning. Alene i USA vurderes biernes funktion at udgøre en værdi på 24 mia. dollars om året.

I januar udgav det amerikanske miljøministerium, EPA, en rapport om insektgiften imidacloprid, der laves af Bayer, og som har vist sig at være destruktiv for bestanden af honningbier. EPA's rapport viste negative effekter på bierne selv ved lave doser af imidacloprid i blomsternes pollen og nektar.

To studier udgivet i foråret 2015 i tidsskriftet Nature viste også, at giftene imidacloprid, thiamethoxam og clothianidin påvirker bierne.

Af Henrik Hindby Koszyczarek

henrikhindby@globalen.dk