Topnyheder

Forsker i opgør med vækstlogikken: Planeten definerer grænserne - ikke markedsøkonomien


En boreplatform i brand er et eksempel på, hvilke miljøkonsekvenser menneskets adfærd har på planeten. Foto: Pixabay

Menneskets aftryk er så markant, at forskere nu taler om, at vi er trådt ind i en ny tidsalder; den antropocæne tidsalder - Menneskets tid. Samtidig opfører vi os, som om planeten ingen grænser har, og det er blevet en integreret del af vores kultur.

Gregers Andersen, kulturforsker, ph.d. og postdoc ved Institut for Kunst og Kulturvidenskab på Københavns Universitet, tager emnet op i sin nye bog "Grænseløshedens kultur". Det skriver Politiken.

Bogen tager afsæt i, at mennesket med sin adfærd er ved at ødelægge vores og andre arters livsbetingelser, hvilket adskillige forskere advarer mod.

- Det burde have en afgørende effekt på måden, vi forstår os selv på, men der hersker en stærk modfortælling om, at det hele er hysteri, og at livet på planeten nok skal gå videre, siger Gregers Andersen til Politiken, der har interviewet ham i anledning af den kommende bogudgivelse.

Planeten definerer grænserne - ikke markedet

Han henviser til den franske filosof Bruno Latour, som har talt om, at mennesket bærer på en vrangforestilling om, at markedssystemet står over det økologiske system, og at der i medierne er en konstant fortælling om, at vi skal gøre alt hurtigere og bedre end vores konkurrenter.

- Planeten definerer grænserne. Ikke markedsøkonomien, siger han og tilføjer, at vi forestiller os, at vi kan leve, som vi lyster, uden at det sætter sine spor.

- Fortællingen om individets frie ret til forbrug er så stærk, at den lever videre, selvom den burde miste enhver gyldighed, hvis vi står på tærsklen til antropocæn. Hallo! Livsbetingelserne på planeten er truet! Det er naturlove, vi er oppe imod, siger Gregers Andersen.

Politikerne har fokus på økonomisk vækst

Den 35-årige forsker har siden 2009 udgivet tekster om, hvordan de forskellige dele af samfundet omtaler og forholder sig til klimaforandringerne og den antropocæne tidsalder.

I 2015 tog han en kronik op skrevet af Lars Løkke Rasmussen (V), Søren Pape Poulsen (K) og Kristian Thulesen-Dahl (DF), som argumenterede for, at man skulle lempe på miljøkravene af hensyn til konkurrenceevnen og væksten - samtidig nævnte de, hvilke konsekvenser finanskrisen havde haft for danskerne.

- Disse budskaber i dag er blevet vores alles problem. Ganske enkelt fordi de er et tegn på, at den økonomiske tænkning har ført den politiske tænkning ind i et tunnelsyn, hvis mere generelle væsen for nuværende bedst kan beskrives som et globalt kapløb til enden, skrev Gregers Andersen på baggrund.com.

Han argumenterede da for, at politik har til hensigt at "geare samfundet til det økonomisk kapløb, som den økonomiske globalisering har forstærket".

Vi skal også ændre os

Med sin nye bog "Grænseløshedens kultur" ønsker han at vise, hvordan den økologiske krise ikke kun kræver, at politikerne og virksomhederne skifter kurs, men også at borgerne forandrer sig.

- Vi er nødt til at sige fra over for den udmattelse og nedslidning, der er de menneskelige konsekvenser af den hastigheds- og vækstlogik, som styrer vores fælles liv, står der i beskrivelsen af bogen.

Af: Henrik Hindby Koszyczarek

henrikhindby@globalen.dk