Topnyheder

Nye velfærdsgrise må gerne fikseres og får stort set ikke mere plads


Svinekød kan opnå to af tre velfærdsstjerner, selvom grisene aldrig kommer udenfor. Bemærk at billedet er fra en produktion et ukendt sted. Foto: Pixabay

Kriterierne for den nye dyrevelfærdsmærkeordning ligger klar, men det, som ministeriet i sin pressemeddelelse har meldt ud om mærket, stemmer ikke overens med de kriterier, som mærket er baseret på.

Denne artikel er opdateret 13/5 kl. 13:51 med svar fra Fødevarestyrelsen.

Mærket angiver et vist niveau af dyrevelfærd - alt fra én til tre stjerner - der betyder, at grisene selv med én stjerne har bedre forhold end den nuværende standardproduktion, mens friland og økologi opnår tre stjerner.

Hensigten med mærkningsordningen er ifølge partierne bag at hæve dyrevelfærden for de dyr, der har de ringeste forhold, men ministeriet har nok oversolgt mærkningen lige lovligt i den nyligt udsendte pressemeddelelse.

Her skriver Miljø- og Fødevareministeriet under ”Fakta om dyrevelfærdsmærket”, at alle søer skal gå frit i hele produktionsforløbet. Imidlertid kan man på Fødevarestyrelsens hjemmeside ud fra de specifikke krav til mærkningen se, at det ikke er tilfældet: Grisene kan faktisk få hele to velfærdsstjerner, selvom de fikseres i op til to dage. Fikseres de i fire dage, kan de stadig få én stjerne.

Derudover skriver ministeriet, at grisene skal have mere plads end i standardproduktionen for at få en stjerne. Men i kriterierne for mærket er det ikke specificeret, hvor meget mere plads de ét-stjernede grise skal have - det er der først ved to og tre stjerner.

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen skriver da også på sin Facebook-profil, at det først er ved to stjerner, at de skal have mere plads:

- Ved 1 stjerne skal søerne gå frit, grisene skal have krølle på halen (ingen halebid og kupering) og have halm. Ved 2 stjerner skal der være mere plads, skriver han.

For at få to stjerner skal de således have 30 pct. mere plads end i standardproduktionen. Det betyder, at et slagtesvin på 100 kg i stedet for at have 0,65 m2 får 0,85 m2.

Grafikken fra Fødevarestyrelsens hjemmeside viser, hvilke kriterier stjernemærkningen er baseret på. Her ses det, at der først ved to stjerner er udspecificeret, hvor meget mere plads grisene får i forhold til standardproduktionen, samt at de kan opnå op til to stjerner, selvom de fikseres. Det står også klart, at man ikke engang kan opnå én stjerne, hvis grisene halekuperes, hvorfor det ikke passer, at Bornholmergrisen iflg. ministeriet lever op til at få to stjerner.

Følgende formuleringer er fra Miljø- og Fødevareministeriets pressemeddelelse:

For at svinekød kan mærkes med dyrevelfærdsmærket, skal grisenes opvækst leve op til en række grundkrav, der ligger klart over de gældende lovkrav i Danmark og EU og dermed over, hvad grisene oplever i standard- eller konventionel produktion:

  • Søerne skal gå frit i hele produktionsforløbet.

  • Grisen skal have krølle på halen – det betyder, at grisene skal have hele haler uden halekupering og halebid.

  • Landmanden skal dagligt give grisene halm.

  • Grisene skal have mere plads, mens de vokser op.

  • Grisene må højst transporteres i 8 timer

Og:

En stjerne markerer, at mærkets grundkrav er opfyldt. To og tre stjerner markerer, at der er opfyldt supplerende krav om mere plads og udeareal.

Bornholmergrisene halekuperes

Miljø- og Fødevareministeriet skriver desuden i pressemeddelelsen, at både Bornholmergrisen, Den Go’e Gris og Antonius lever op til kravene for at få to stjerner, men det passer ikke helt ifølge Dyrenes Beskyttelses nye, opdaterede velfærdsguide fra i år.

Heri fremgår det, at Bornholmergrisene halekuperes rutinemæssigt. Over for Globalen bekræfter Danish Crown, at grisene halekuperes, hvis der konstateres halebid, men at det er et formuleringsspørgsmål, om man vil kalde det "rutinemæssigt". Ifølge kravene bag det nye velfærdsmærke må der hverken halekuperes eller være halebid.

Antonius og Den Go’e Gris fikseres omkring faring – Dyrenes Beskyttelse angiver dog ikke, hvor længe fikseringen varer, men den må maksimalt vare i to dage, hvis de skal leve op til at få to stjerner. Ifølge Dyrenes Beskyttelse har disse producenter løsdriftsstier med fikseringsbokse i, så det kan godt lade sig gøre for dem at overholde grænsen - de skal bare åbne boksene efter to dage.

I sin svinekødsguide konkluderer Dyrenes Beskyttelse om de tre mærker i øvrigt, at ”disse produkter er bedre end konventionelt svinekød, men ikke i overvældende grad”.

Svar fra Fødevarestyrelsen

Poul Ottosen, der er ansvarlig på projektet ved Fødevarestyrelsen, anerkender, at det er korrekt, at søerne i stjernemærkningen må fikseres i op til fire dage i forbindelse med faring, for at undgå at smågrisene bliver klemt ihjel, selvom det er blevet fortalt, at de går frit hele livet.

Han forklarer også, at de étstjernede grise ikke nødvendigvis får mere plads, men at det er et ufravigeligt krav, at der hverken forekommer halekupering eller halebid i produktionen.

- Vi forlanger hele haler, og så må producenten selv finde løsningen på det, siger Poul Ottosen til Globalen og tilføjer efterfølgende i en mail: