Topnyheder

Briter risikerer høj regning for fortidens miljøsvigt


Farligt affald fra ældre lossepladser i England og Wales truer nu miljøet og menneskene. Foto: Wastebusters/flickr

Der er risiko for, at giftigt, kræftfremkaldende affald fra over 1.000 gamle lossepladser bliver spredt langs kysterne i England og Wales. Årsagen er, at klimaforandringerne med stærkere storme og et stigende hav får jorden omkring de gamle affaldsdepoter nær kystområder til at erodere og dermed sprede affaldet ud i naturen.

Ifølge The Guardian har det britiske Environment Agency, der hører under Miljø- og Fødevareministeriet, undersøgt mængden af giftigt affald i to affaldsdepoter i Essex, og man fandt store forekomster af bl.a. bly og PAH, som er kræftfremkaldende.

Lossepladser fra før midt-1990'erne havde få eller ingen regler for, hvilke typer affald der måtte kasseres, og regningen for den manglende regulering kan blive høj.

- Vores resultater viser, at hvis jorden eroderer, vil det få alvorlige miljømæssige konsekvenser på grund af mængden af forurenende stoffer, siger Kate Spencer, der er miljø-geokemiker ved Queen Mary University of London, til The Guardian.

Hun fortæller, at det vil få en betydelig effekt på dyre- og plantelivet; der vil være en højere dødsrate, og det vil sænke fertiliteten. Det vil også få konsekvenser for badevandet.

Dyrt at flytte affaldet

Der er 1.264 historiske affaldsdepoter i kystzoner, hvor der er risiko for oversvømmelser. 537 af dem kan forurene badevandet, og 406 af dem ligger nær områder, der har en "særlig videnskabelig interesse".

Studiets foretrukne løsning er, at man simpelthen flytter affaldet til mere sikre områder, men det er dyrt. En talskvinde for the Environment Agency siger desuden, at risikoen for erosion i "den nærmeste fremtid" er lav, og at der derfor er tid til at undersøge problemstillingen nærmere og finde en brugbar løsning.

Nogle gamle affaldsdepoter er dog allerede lækket pga. erosion i jorden såsom et i East Tilbury. Folk frarådes at røre affaldet.

Af: Henrik Hindby Koszyczarek

henrikhindby@globalen.dk

ANNONCE