Topnyheder

Verdensbanken: Kommende vandmangel hæmmer væksten kraftigt


Med klimaforandringer og det nuværende høje vandforbrug kommer Asien og Afrika til at mangle vand - og det skader økonomien, vurderer Verdensbanken. Foto: Vicki Francis/Department for International Development

Økonomien i flere af verdens lande vil skrumpe i midten af dette århundrede, medmindre vandforbruget bliver sænket snarest. Udsigten til udbredt mangel på rent vand vil ikke kun ramme landenes BNP, men også øge risikoen for konflikter og give flere flygtninge.

Det vurderer Verdensbanken i en ny rapport.

Samtidig med at vandforbruget er for højt, vil klimaforandringerne bl.a. medføre længerevarende og mere udbredt tørke, og drikkevandsreserver vil blive forurenet af saltvand, i takt med at havstanden stiger.

Truer verdens stabilitet

- Vandmangel er en enorm trussel mod den økonomiske vækst og stabilitet rundt om i verden, og klimaforandringerne gør problemet værre, siger Jim Yong Kim, præsident for Verdensbanken.

- Hvis landene ikke gør mere for at håndtere deres vandreserver bedre, viser vores analyse, at nogle regioner med mange indbyggere vil opleve lange perioder med negativ økonomisk vækst. Men lande kan implementere politikker i dag, som vil hjælpe dem med at gøre vandforbruget bæredygtigt i de kommende år, tilføjer han.

BNP i visse dele af Mellemøsten risikerer at falde med op mod 14 pct. i 2050 i forhold til et scenario uden vandmangel. Kina, Indien og Nordafrika risikerer også at blive ramt på økonomien.

Verdensbanken advarer desuden om, at det enorme vandforbrug i landbruget og energisektoren kan nedbringe mængden af drikkevand i byområder med op mod totredjedele i 2050 sammenlignet med niveauet i 2015.

Vand er vigtig for økonomien

- Når vi ser på de store konsekvenser af klimaforandringerne, så handler de på den ene eller den anden måde om vand, hvad enten det er tørke, oversvømmelser, storme eller stigende hav, siger Richard Damania, der er cheføkonom hos Verdensbanken, til nyhedsbureauet Reuters.

Han fortæller, at vand ikke kun er forudsætningen for liv, men også centralt for verdensøkonomien. Verdensbanken vurderer derfor også, at en bedre håndtering af drikkevandet vil føre til en stigning i BNP i Asien.

Uanset hvad vil Mellemøsten og Nordafrika blive ramt økonomisk, fordi der vil komme mere vandmangel - men hvor kraftigt slaget bliver afhænger af indsatsen på området. Verdensbanken mener, at en løsning kan være, at vand i højere grad handles på markedsvilkår, men at der dog tages politisk hensyn til de svagest stillede i samfundet. I regioner, hvor vandet er frit tilgængeligt eller billigt, er vandspildet også højere, lyder argumentet.

Lige nu lever 1,6 milliarder mennesker i områder, hvor drikkevand er svært tilgængeligt.

Globalen har netop omtalt et lækket notat fra et møde i 2009 mellem fødevaregiganten Nestlé og amerikanske embedsmænd. Heri advarede Nestlé om, at kødforbruget var så højt, at verden risikerer at blive ramt af alvorlig vandmangel allerede i 2025. Det kræver ca. 15.400 liter vand at producere ét kg oksekød, til sammenligning kræver et kg. sojabønner 1.800 liter vand.

Af: Henrik Hindby Koszyczarek

henrikhindby@globalen.dk