Topnyheder

Hvert minut mister Brasilien to fodboldbaner skov


Der ryddes mere regnskov i Brasilien end for blot få år siden. Greenpeace-aktivister har her formået at male et budskab på siden af et skib, der transporterer træer fra skovfældning. Foto: Greenpeace/Jeremy Sutton-Hibbert 2008

Kampen mod skovrydning i Sydamerika har tilsyneladende lange udsigter, for fældningen har taget til i Brasilien. Hvert eneste minut bliver der her ryddet et skovareal på størrelse med to fodboldbaner, fortæller den tidligere leder af landets skovstyrelse Tasso Azevedo til nyhedsbureauet Reuters.

Udviklingen er forværret, for mens der fra 2004 til 2010 blev ryddet mindre regnskov i landet, er frekvensen steget det seneste år. Politikerne bærer en del af ansvaret, mener Tasso Azevedo.

- Det er ikke et problem hos ét ministerium - det er et problem med, hvordan regeringen har været struktureret de seneste par år, siger han med henvisning til manglende samarbejde mellem regeringen og de enkelte byområder samt indbyrdes stridigheder mellem ministerierne og deres særinteresser.

Han vurderer, at a. 80 pct. af al fældning er ulovlig, og at det er nødvendigt, at myndighederne skærper kontrollen.

Kød er en del af årsagen

Brasilien har ellers i sin klimaplan forpligtet sig til at stoppe den ulovlige skovfældning og genskabe 12 mio. ha skov senest i 2030. Et studie fra sidste år viste, at rydningen af den brasilianske del af Amazonas var faldet med 80 pct. mellem 2003 og 2013, men en opgørelse fra juli sidste år viste, at fældningen atter var øget.

Fra august 2014 til og med juli 2015 blev ryddet 5.831 km2 regnskov i Brasilien. Til sammenligning er Fyns samlede areal knap 3.100 km2.

I den forbindelse udtalte Brasiliens miljøminister, Izabella Teixeira:

- Presset for mere skovrydning er igen stærkt og kommer på grund af landbrugs- og kødproduktionsaktiviteter.

Tasso Azevedo fortæller, at den økonomiske situation i landet hænger tæt sammen med fældningen: Jo bedre, det går økonomisk, desto mindre skov ryddes. Og lige nu kæmper Brasilien en hård kamp for at få økonomien på sporet igen.

Regeringen har dog for nyligt iværksat et projekt med et budget på knap 10 mio. dollars for at understøtte genskabelsen og bevarelsen af skov og styrke den bæredygtige brug af Amazonas.

Danmark har et medansvar

Ifølge Verdensnaturfonden står skovrydning for ca. 15 pct. af verdens samlede CO2-udledning. En del af udledningen sker, når træerne brændes, derudover er der færre træer til at opsuge og omdanne CO2'en til ilt, og i naturen er der ophobet store CO2-lagre, som frigives, når træerne fældes, og jorden ryddes.

Ud over klimatruslen er skovrydningen også med til at ødelægge biodiversiteteten og udrydde dyrearter. Et studie fra august sidste år konkluderede, at 75 pct. af de seneste års skovrydning var sket for at gøre plads til kødproduktionen, og at skovrydningen er den største enkeltstående trussel mod Jordens planter og dyreliv.

Også Danmark har et medansvar for rydningen: Det danske landbrugs store import af soja til dyrefoder og fødevareproducenters import af palmeolie er med til at lægge beslag på et område i den sydamerikanske regnskov svarende til Sjællands størrelse. Det viser en rapport fra 2013 udarbejdet af Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug på Aarhus Universitet.

Af: Henrik Hindby Koszyczarek

henrikhindby@globalen.dk

Foto: Greenpeace/Jeremy Sutton-Hibbert 2008