Topnyheder

EU slækkede på klimakrav efter trussel fra olieindustrien


Oliegiganten BP har i et brev advaret mod for skrappe miljø- og klimalove. Foto: Pixabay

Flere miljøtiltag, som EU arbejdede på, blev enten skrottet eller lempet, efter at en ledende person i oliegiganten BP sendte et brev til den daværende energikommissær Günther Oettinger.

Heri advarede afsenderen om, at olieindustrien ville trække sine aktiviteter ud af EU, hvis politikerne vedtog de mere ambitiøse tiltag om at mindske forureningen og udledningen af drivhusgasser.

Det skriver The Guardian, der er i besiddelse af det 10-sider lange brev, som blev sendt i august 2013.

BP kom med tre advarsler

EU havde på daværende tidspunkt diskuteret muligheden for at regulere udvindingen af tjæresand ved at klassificere den som mere forurenende end olie, skære i energikraftværkers forurening og øge forbruget af vedvarende energi.

BP-chefen advarede dog i brevet tre gange om, at den fossile industri ville trække sig ud af Europa til stor skade for økonomien, hvis planerne blev vedtaget.

- Dette dokument maler et foruroligende billede af, i hvor høj grad globale selskaber undergraver den demokratiske proces, påvirker Kommissionen og truer det vigtige skifte til et renere, grønnere Europa, siger Molly Scott Cato, MEP for De Grønne, til The Guardian.

Den fossile industri påvirker loven

Forslaget om at klassificere tjæresand som mere forurenende end andre typer olie ville potentielt påføre tjæresand flere afgifter, men forslaget blev droppet i 2014.

I en artikel fra marts 2015 skrev The Guardian også om, at politikerne tillod de fossile energiselskaber at påvirke lovgivningen på klima- og miljømorådet, så den blev mere lempelig. Sidste år blev nye grænseværdier for luftforurening aftalt, og de endte også med at være lempeligere end først foreslået.

Talsperson afviser sammenhæng