Topnyheder

Forsker: Folk har stadig ikke fanget, hvor meget kød påvirker klimaet


Ved at skære i kødforbruget kan vi bidrage positivt til den grønne omstilling. Foto: Pixabay

Mens de fleste lande i forskellig grad efterhånden har anerkendt, at man er nødt til at gøre noget ved energiforbruget for at modvirke klimaforandringerne, er der stadig et enkeltstående område, som nærmest ikke bliver italesat af politikerne som klimabelastende: Kødforbruget.

Ifølge FN står den globale kødproduktion for knap 15 pct. af verdens samlede drivhusgasser, og i takt med at der udgives flere studier om sektorens belastning og med dokumentarfilm som Cowspiracy og Meat The Truth er flere og flere langsomt ved at blive bevidste om, at kødproduktionen forurener.

Ifølge Annick de Witt, der er efterdoktoral forsker i bæredygtighed, ved de færreste dog, hvor meget de rent faktisk hjælper klimaet ved at skære ned på eller helt droppe kødet. Det skriver hun i et blogindlæg på Scientific American.

Få ved nok

Hun og nogle af hendes kolleger har netop undersøgt, hvad folk ved om deres adfærds klimapåvirkning. Godt 1.000 personer fra USA og Holland blev bedt om forholde sig til seks forskellige energibesparende scenarier, og blot 6 pct. af amerikanerne var helt klar over kødproduktionens belastning, mens det for hollænderne var 12 pct.

- Det er bemærkelsesværdigt lavt! Når man tager i betragtning, at klimaforandringerne er en af de største udfordringer i vor tid, ville vi så ikke ønske, at folk var klar over, hvor stor en forskel de kan gøre ved hjælp af en simpel løsning, som de selv har ansvaret for? spørger Annick de Witt retorisk.

Hun mener, at det er nødvendigt med mere oplysning, fordi hendes forskning også viser, at jo mere folk ved om emnet, desto mere tilbøjelige er de til at skære på kødforbruget.

- Så viden lader til at være magt i dette tilfælde.

Men, tilføjer hun:

- Folk, som i forvejen spiser mindre kød er måske mere åbne for informationen om kødets klimapåvirkning, mens folk, som spiser meget kød kan være mere tilbøjelige til at benægte eller nedtone det.

Landbrugets udledning af drivhusgasser kommer fra flere forskellige områder, bl.a. rydning af skovområder og metangas fra kvæg. Data: Greenpeace

Vi skal ikke pege fingre

Det er derfor ikke nok at oplyse folk om det - man skal også tale om det på måde, så folk ikke bliver stødt bort fra debatten og nægter at gøre noget. Kødindtaget er nemlig stærkt forbundet med visse befolkningsgruppers kultur og vaner.

- Lige nu er størstedelen af kommunikationen om kød og klimaforandringerne i kategorien "pegen fingre ad hinanden", for det skaber skyld, skam og stigmatiserer kødspisere, hvilket igangsætter psykologiske mekanismer som benægtelse og nedtoning. At sige at det at spise kød er "slemt" lader derfor ikke til at virke særligt godt, skriver hun og gætter på, at det er derfor, at mange miljøorganisationer er tilbageholdende med at tale om kødforbrugets påvirkning.

Annick de Witt mener, at man skal se på problemet i et lidt andet og mere positivt lys; at kødforbruget faktisk giver folk magten til at gøre en forskel. I modsætning til de politiske beslutninger om at installere mere grøn energi, give penge til den offentlige transport eller at gå den modsatte vej og udbygge den fossile sektor, så er indkøbet af kød et væsentligt område, som forbrugerne selv råder over.

- Vi er ikke overladt til systemets magt, men har et stort individuelt ansvar. Ud over at være den klart mest effektive måde, som individer kan bidrage på, har det også en tendens til at styrke sundheden, vægten, kreativiteten i køkkenet og styrke dyrevelfærden. Mens en mindre miljøbelastende adfærd ofte involverer, at man må ofre noget, så giver valget med mindre kød en række personlige fordele, skriver Annick de Witt.

Vi kan skære meget i udledningen af drivhusgasser

Hun henviser til Chatham Houses rapport "Changing climate, changing diets", som Globalen også omtalte sidste år, hvori der står, at folk i industrialiserede lande spiser ca. dobbelt så meget kød som anbefalet, mens amerikanere spiser hele tre gange så meget.

- Ved at skifte til en sundere diæt kan vi således skære godt 25 pct. af den mængde drivhusgasser, som er nødvendigt i 2050, skriver hun og tilføjer, at folk ikke behøver helt at opgive kødet, men at kødfri dage kan være med til at styrke helbredet, samtidig med at det gavner klimaet.

- For en verden, der også kæmper med overvægt og mange andre helbredsskavanker, kunne denne nyhed ikke være bedre: Man er med til at løse to problemer ved blot at fokusere på ét område.