Topnyheder

Høj velfærd for grise sænker risikoen for MRSA


Jo bedre forhold grisene har, og jo mindre antibiotika de får, desto lavere er risikoen for forekomst af MRSA. Foto: Pixabay

Størstedelen af de danske svinestalde er inficeret med den multiresistente MRSA-bakterie, men det kan lade sig gøre at opdrætte grise, som ikke bærer smitten.

En kontrol i 2015 af de 20 gårde, der avler grise som en del af Dyrenes Bekyttelses såkaldte "Velfærdsdelikatesser", hvor dyrene har særligt gode forhold, viste, at ikke et eneste forældredyr var smittet med MRSA på kontroltidspunktet. Det skriver Dyrenes Beskyttelse i sit medlemsblad Dyrevennen.

Husdyr-MRSA er sandsynligvis en konsekvens af et højt forbrug af antibiotika, hvilket har dannet grobund for væksten af multiresistente bakterier - men forbruget af antibiotika på de 20 velfærdsgårde er markant lavere end i den konventionelle produktion.

- Årsagen til det meget beskedne behov for antibiotika i Velfærdsdelikatessers svinebesætninger er primært, at pattegrisene går sammen med soen indtil naturlig fravænning i en alder af 16-18 uger, siger Bent Hindrup Andersen, der er bestyrelsesmedlem i Dyrenes Beskyttelse.

Højere krav til dyrevelfærd end i økologi

Udtalelsen bakkes op af Peter Damborg, der er lektor på Institut for Veterinær Sygdomsbiologi ved Københavns Universitet:

- I besætninger med få dyr og minimal brug af antibiotika vil vores forventning være, at MRSA optræder langt sjældnere end i store besætninger med mange dyr og relativt større forbrug af antibiotika.

I den konventionelle produktion går pattegrisene med deres mor i mellem tre og fire uger, og det betyder bl.a., at deres tarmflora og immunforsvaret ikke når at blive udviklet tilstrækkeligt før afvænning. I økologisk landbrug går pattegrisene med moren i mindst 40 dage - altså ca. seks uger.

Velfærdsdelikatesser er altid økologiske, men lever desuden op til større krav om et naturligt liv for dyrene. Til forskel fra den konventionelle og økologiske produktion må dyrene fra Velfærdsdelikatesser ikke kastreres eller afhornes, og grisene må ikke få ring i trynen.

Trods de gode testresultater af Velfærdsdelikatesser, skal man stadig huske på god køkkenhygiejne, hvis man tilbereder kød.

Af: Henrik Hindby Koszyczarek

henrikhindby@globalen.dk

ANNONCE