Topnyheder

Danske forskere advarer mod Roundup

Flere danske kommuner bruger sprøjtegiften Roundup, og det har nu fået fem ansatte ved Rigshospitalet til i en kronik at advare mod brugen af Roundup. Bag kronikken står professor Anders Juul, forskningsleder Anna-Maria Andersson, professor Katharina Main, humanbiolog Katrine Bay og professor Niels E. Skakkebæk, som minder om, at der er store sundhedsskadelige og samfundsøkonomiske tab ved at bruge giften, der er mistænkt for at være både kræftfremkaldende og hormonforstyrrende.

- Der kommer flere og flere videnskabelige undersøgelser af pesticider og andre kemikaliers virkninger på dyrs og menneskers hormonsystemer og deres rolle for udvikling af kræft. Og vi har alle hormonforstyrrende stoffer i kroppen, skriver de i kronikken.

- Ikke kun på det personlige plan, men også på samfundsplan har den omfattende brug af pesticider og andre hormonforstyrrende stoffer store omkostninger. Ufrugtbarhed og kræft er omkostningstunge udfordringer, ligesom færre børn koster samfundet dyrt.

Læs hele kronikken på politiken.dk (eksternt link).

ANNONCE