Topnyheder

Giftfri plantebeskyttelse er blevet en millionforretning


Sprøjtefri afgrøder er på fremmarch i Kenya. Foto: Pixabay

Producenterne af sprøjtegifte har fået sig en konkurrent, der er vokset til at være et millionforetagende: Naturen selv. Eftersom EU de senere år har indført mere skrappe krav til brugen af sprøjtegifte, er det blevet nødvendigt for landbrug at se på alternativ plantebeskyttelse, og her har naturens eget biologiske værktøj - smådyr og organismer - vist sig at være en god og ikke mindst miljøvenlig erstatning. Det skriver BBC.

Eksempelvis er den lille mide Amblyseius cucumeris et effektivt middel til at bekæmpe en særlig skadelig lus, der lever af planter. Et andet eksempel på plantebeskyttelse er vævermyrer, der i forbindelse med forsøg viste sig som et godt beskyttelsesmiddel for cashewnødder, samtidig med at de højnede kvaliteten af nødderne og øgede landmandens indtægt, i forhold til de landmænd der brugte sprøjtegifte.

Biologisk plantebeskyttelse er gået hen og blevet en multimillion-dollar-forretning, som forsker i, avler og distribuerer smådyr og organismer, som kan beskytte afgrøder mod svamp, skadedyr og andre former for plantesygdomme.

Kenya er førende

Noget overraskende er det det østafrikanske land Kenya, som er blandt de førende nationer på området - hvis ikke dén førende.

I 2013 eksporterede landet frugt, grønt og blomster for 355 mio. dollars til EU, som de seneste år har strammet reglerne for sprøjtegifte, og eftersom landbruget er særdeles vigtigt for Kenyas økonomi, vil man nu øge brugen af biologisk beskyttelse frem for sprøjtegifte.

- Vi er nu i gang med at implementere tiltag, som skal sikre, at landmænd, der eksporterer vigtige afgrøder, tager biologisk plantebeskyttelse til sig, så de fortsat kan være på lukrative markeder, siger Esther Kimani, der er stedfortrædende manager for Kenya Plant Health Inspectorate Service, til nyhedsbureauet Xinhua.

Hun fortæller, at nogle landmænd har brugt store mængder sprøjtegifte, hvilket har fået EU til at føre skrappe tilsyn i forbindelse med import af ærter fra Kenya, og at det skader landets eksportmuligheder. Derfor er det vigtigt at erstatte pesticider med biologisk plantebeskyttelse.

Sælger mest til hjemmemarkedet

Ægteparret Henry og Louise Wainwright, der begge er landbrugsforskere, har stiftet deres eget firma i Kenya, Real IPM, hvor de udvikler og sælger en række biologiske beskyttelsesmidler.

- I takt med at bevidstheden vokser, ser vi sandsynligvis mange flere landmænd, inklusive de små landbrug, som i høj grad bidrager til Kenyas frugt- og grønteksport, tage IPM's biologiske beskyttelsesmidler til sig, siger Henry Wainwright til BBC.

Ca. 75 pct. af Real IPM's salg er til hjemmemarkedet, mens de resterende 25 pct. eksporteres.

Prisen for biologisk beskyttelse er dog ca. dobbelt så høj som at bruge sprøjtegifte, men som Henry Wainwright pointerer, kan pengene være givet godt ud, da sprøjtefri afgrøder kan give adgang til markeder, som afgrøder med sprøjtegifte ikke kan.

Real IPM har 228 ansatte. Dets største konkurrent i Kenya - Dudutech - har ca. 340 ansatte, herunder 40 forskere, der arbejder for at udvikle de biologiske midler.

Af: Henrik Hindby Koszyczarek

henrikhindby@globalen.dk

ANNONCE