Topnyheder

Lidl ønsker køer på græs og mere plads til grisene


Lidl ønsker, at grisene får mere plads i staldene, så de ikke giver hinanden smertefulde halebid. Foto: Pixabay

Supermarkedskæden Lidl har præsenteret seks nye manifester, der skal være med til at gøre kædens profil mere bæredygtig og dyrevenlig. Et af manifesterne omhandler bedre dyrevelfærd - men hvordan sætter Lidl handling bag ordene i manifestet?

Det har Globalen spurgt CSR-chef Tina Kaysen om i en mail-korrespondance.

Globalen: I manifestet står der: "Vi accepterer ikke kød fra dyr, der er kastreret uden bedøvelse."​ Vil det sige, at man hos Lidl slet ikke kan købe svinekød, hvor grisen er blevet kastreret uden bedøvelse? Formanden for svineproducenterne, Henrik Mortensen, udtalte i midten af marts til Landbrugsavisen, at de konventionelle svin generelt kastreres uden bedøvelse, men at de får smertestillende EFTER indgrebet.

Tina Kaysen: Manifestet er et signal fra vores side om, hvilken retning vi ønsker at gå sammen med vores leverandører. Som aftager af svinekød ønsker vi at påvirke procedurerne ift. kastrering uden bedøvelse, som vi finder uacceptable. Netop derfor deltager vi også i projekter som omhandler denne problematik, og hvor der bl.a. arbejdes på kastrering med bedøvelse samt alternativer til kastrering. I manifestet står: "Vi støtter op om produktionsformer, hvor køerne har mulighed for at komme på græs."​

Hvad gør I konkret på området, ud over at skrive at I støtter det? Vil I udfase mælk og kød fra kvæg, der ikke kommer på græs?

Vi oplever en stigende efterspørgsel på frilands- og økologiske produkter, som vi ønsker at imødekomme. Helt konkret arbejder vi pt. på projekter, hvor vi har særligt fokus på, at kvæget kommer på græs.I manifestet står: "Transport med dyr mellem gård og slagteri må udelukkende foregå i korrekt indrettede transportere og med kortest mulige transporttid."​

Hvad er "kortest mulig transporttid"? Den formulering står nemlig også i EU's lovgivning og betyder i praksis intet, hvorfor dyreværnsorganisationer som Dyrenes Beskyttelse nu kører en kampagne for at få stoppet de lange dyretransporter.

Med kortets mulig transporttid mener vi, at dyrene transporteres direkte til slagteriet fra den enkelte gård. Vi har fokus på kort transporttid, hvilket f.eks. afspejles i vores kyllingeprodukter med forbedret velfærd. Her er transporttiden blevet reduceret med op til 80 pct.I skriver: "Kalve, pattegrise og lignende bør ikke fravænnes deres mødre før tid for at fremme en standardiseret produktion."​ Hvad er "før tid"? Er 12 timer (konventionel produktion) før tid? Er 24 timer (økologisk produktion) før tid? I naturen vil kalven gå med moderen i 9-12 måneder.

Vores mål er, at bedrifterne drives på en måde, der kommer tættest muligt på dyrenes naturlige adfærd. Derfor følger vi også interesseret med i de mange forskellige undersøgelser og resultater inden for kødkvæg og malkekvæg og er i tæt dialog med vores leverandører herom. I skriver: "Ydermere bør pladsen pr. gris i staldene øges til et niveau, hvor halekupering ikke bliver en tvungen nødvendighed som følge af bidskader."​ I skriver, at pladsen "bør" øges - hvad hvis den ikke bliver det? Hvad gør I konkret for at få øget grisenes plads?

Vi deltager her aktivt i arbejdsgrupper og projekter, der har fokus på dyrevelfærd og ikke mindst mere plads i staldene, bl.a. støtter vi dyrevelfærdsmærket (regeringens nye mærke, red.). Derudover tilbyder vi allerede nu kunderne økologiske produkter. Vi har bl.a. tre økologiske svinekødsprodukter i sortimentet og følger op med flere økologiske kampagnevarer inden for denne kategori.

Alle Lidls manifester kan læses på Lidls hjemmeside (eksternt link).

Af: Henrik Hindby Koszyczarek

henrikhindby@globalen.dk

ANNONCE