Topnyheder

Jorden opvarmes hurtigere end på noget andet tidspunkt i 66 mio. år


Sidst Jorden oplevede en lignende stigning i udledningen af drivhusgasser, var for 55 mio. år siden. Nu udledes der over ni gange så mange gasser. Foto: Pixabay

Menneskets udledning af drivhusgasser er nu så omfattende, at vi udleder godt ni gange flere klimaopvarmende gasser, end naturen har formået at gøre på noget tidspunkt i de seneste 66 mio. år.

Det viser et nyt studie anført af Richard Zeebe, der er oceanograf ved University of Hawaii i Manoa. Det skriver National Geographic.

Sidst Jorden gennemgik en global opvarmning lignende den nuværende var i perioden kaldet Palaeocene-Eccene Thermal Maximum (PETM), som indtraf for godt 55 mio. år siden.

Dengang forekom en opvarmning på ca. fem til otte grader celsius, hvilket formentlig skyldtes CO2-udledninger fra nordatlantiske vulkanudbrud og den medfølgende afbrænding af organisk klippesten. Det gav oversvømmelser, udbredt tørke i visse egne og udryddelse af flere dyrearter, mens andre blomstrede op.

En "fundamental udfordring"

PETM bruges i dag af forskere som et sammenligningsgrundlag til at vurdere, hvordan nutidens klimaforandringer vil ændre verden - men det nye studie påviser, at udledningen af drivhusgasser dengang skete i et meget mindre omfang end nu.

Analyserne viser nemlig, at den øgede udledning af drivhusgasser i begyndelsen af PETM varede i mindst 4.000 år og medførte ca. 1,1 gigatons drivhusgasser ekstra om året. Nu om dage udleder mennesket ca. 10 gigaton årligt, og derfor er vi på vej til at skabe en global opvarmning i en hast, som ikke er set lige i mindst 66 mio. år.

Det betyder ifølge forskerne en "fundamental udfordring" i at forudsige, hvordan Jorden bliver påvirket af nutidens globale opvarmning. Det betyder også, at klimaforandringernes destruktion af økosystemer "sandsynligvis" vil overgå den destruktion, der fandt sted under PETM.

Vi er ganske enkelt i gang med at skabe en global opvarmning med en ekstrem hast, og derfor kan vi ikke bruge fortidens eksempel til at forudsige præcis, hvordan nutidens globale opvarmning vil påvirke planeten.

Samme konklusion som tidligere studie

Forskerne skriver i konklusionen: "Med hensyn til økosystemerne vil den nuværende og fremtidige hast af klimaforandringer og forsuringen af havet (PH-værdien, red.) ske i et tempo, der er så højt, at mange arter ikke vil kunne nå at tilpasse sig, hvilket i fremtiden sandsynligvis vil resultere i en udbredt udryddelse af livet i både hav og på land, og det vil overgå udryddelsen under PETM betydeligt."

- En meget hurtig ekstra udledning ændrer kraftigt på sammensætningen i atmosfæren og øger surheden af havets overflade og selvfølgelig bliver organismerne nødt til at håndtere disse STORE forandringer, skriver dr. Scott Wing, biolog ved Smithsonian Institution, i en kommentar til National Geographic. Han medvirkede ikke til studiet.

Forskernes metode bestod i undersøge jordens geologiske lag for at kunne se og måle det organiske materiale, der har "sat sig" i sedimenterne i løbet af årene. På den måde kan man beregne datidens indhold af eksempelvis CO2 og andre drivhusgasser.

Det nye studie er i øvrigt nået frem til det samme resultat, som et forskerhold fra Pennsylvania State University i 2011, da det også ville beregne indholdet af drivhusgasser i PETM.

Lee Kump, som ledte studiet i 2011, er glad for, at deres resultat nu bakkes op, men er samtidig ked af, at man når frem til samme dystre konklusion.

- Samfundets lektion er den samme. Vores udledning af drivhusgasser overgår nu det niveau, som blev udledt i en af de mest opsigtsvækkende globale opvarmninger i klodens historie, udtaler Lee Kump.

Af: Henrik Hindby Kozyczarek

henrikhindby@globalen.dk

ANNONCE