Topnyheder

Lad mindst 64 skove være i fred, Venstre. Kh Alternativet


Alternativet har foreslået regeringen at lade 64 statsejede skove stå uberørt. Foto: Pixabay

I et nyt skovkatalog udpeger Alternativet 64 statsejede skovområder, som bør have førsteprioritet i de igangværende forhandlinger om urørt skov. Det drejer sig i alt om et område på størrelse med Falster.

- Skovkataloget er vores hjælp til regeringen, så den udvælger de skove, der er vigtigst for naturen, når naturpakken bliver forhandlet på plads. Vi håber selvfølgelig, at alle 64 skovområder bliver ladt i fred for motorsave, for det har naturen brug for, siger Alternativets naturordfører Christian Poll.

Alternativet glæder sig over, at regeringen allerede har meldt ud, at den vil lade en større del af Danmarks statsskove være uberørte, men helt enige er parterne dog ikke: Alternativets mål er 100 pct. urørt statsskov, og så langt vil regeringen ikke gå.

Alternativet håber derfor, at skovkataloget med de 64 skove kan være en start. Ifølge Christian Poll er det de skove, som ud fra et natursynspunkt er vigtigst at bevare.

Start i skovene

I Alternativets plan står der bl.a., at ”store dele af vores dyre- og plantearter er tilpasset datidens skovlandskaber med moser, åer, overdrev og dansk busksteppe, der har været så udbredt engang, men som vi ikke længere finder i den danske natur i dag. Og det er præcis derfor, skovenes dyr og planter i dag er så truede. De mangler ganske enkelt levesteder.”

Skovområderne fordeler sig over det meste af landet og er udpeget med fokus på at skabe store sammenhængende urørte skove med høj naturmæssig mangfoldighed. Af de i alt 60.000 hektar statsskov, der har en vis artsrigdom, er 42.000 hektar "meget vigtig" skov. Men kun ca. 5.000 hektar af de 60.000 hektar meget vigtig eller vigtig skov, der er identificeret, er i dag urørt skov eller græsningsskov.

- Hvis vi skal bremse tabet af naturens mangfoldighed, og det synes jeg helt sikkert, vi skal, får vi størst effekt ved at starte i skovene. Det er her fleste truede arter lever, og det er også i skovene, at man får mest natur for pengene, siger Christian Poll, der i øvrigt henviser til, at Danmark er internationalt forpligtet til at stoppe tilbagegangen i biodiversitet.

Det er syv gange billigere at beskytte biodiversitet i skovene end i det åbne land, lyder Alternativets argument for, hvorfor det giver god økonomisk mening at lade mere skov stå i fred.

Alterantivet påpeger desuden, at der kan rejses driftsskove på urentable landbrugsarealer. Det vil ifølge partiet føre til flere private arbejdspladser, mens det vil tilbyde trængte landmænd en udvej, der ikke betyder opgivelse af selvstændighed.

Naturstyrelsens skove udgør i dag 107.000 hektar. Venstre har lovet mindst 25.000 hektar urørt skov, mens Konservative har udtrykt ønske om, at 50.000 hektar udlægges.

Danmark går baglæns

De danske dyre- og plantearter har det i øvrigt særdeles dårligt i disse år, og Danmark er langt fra at opfylde FN’s 20 biodiversitetsmål – alene fra 2014 til 2015 blev den danske naturrigdom fattigere målt på biodiversitetsbarometret, skrev skriver Verdensnaturfonden (WWF) i martsudgaven af sit medlemsblad "Levende Natur".

Barometret, der spænder fra rød (værst) over gul til grøn, viser, at Danmark biodiversitet i 2014 var på grænsen mellem rød og gul, men i 2015 bevægede sig tilbage mod rød. Det skyldes, at Danmark på tre delmål faktisk er gået tilbage i forhold til indsatsen i 2014 og på en lang række andre delmål stort set ikke har ydet nogen indsats.

For nylig blev en rapport fremlagt af Center for Makroøkologi, Evolution og Klima på Københavns Universitet. Heri lød det, at det er nødvendigt at fritage mindst 75.000 hektar skov for skovdrift - hvilket svarer til 13 pct. af det samlede danske skovareal og 1,7 pct. af Danmarks samlede areal. Naturen skal være mere vild, forskelligartet og sammenhængende, hvis dyre- og plantelivet skal bevares og styrkes.

Alternativet fremlægger sit skovkatalog fredag. Partiet har i øvrigt fået hjælp af biolog Thor Hjarsen med at udarbejde kataloget, der i øvrigt afsluttes med ordene: Kærlig hilsen Christian Poll.

Alternativet har udpeget:

 • Tre skove i Vendsyssel

 • Én skov i Himmerland

 • Syv skove i Thy

 • Fire skove i Kronjylland

 • Tre skove i Midtjylland

 • Otte skove i Søhøjlandet

 • Én skov i Blåvandshuk

 • Tre skove i trekantsområdet

 • To skove ved Vadehavet

 • Ni skove i Sønderjylland

 • Én skov på Bornholm

 • Seks skove på Nordsjælland

 • Tre skove på Østsjælland

 • Syv skove i hovedstadsområdet

 • To skove på Vestsjælland

 • Fire skove i Storstrøm

Af: Henrik Hindby Koszyczarek

henrikhindby@globalen.dk