Topnyheder

Landmænd: Dyrevelfærdsmærke blåstempler industriproduktionen


Det gavner eksporten og ikke dyrevelfærden, når regeringen vil indføre et dyrevelfærdsmærke, mener landbrugsorganisationen Frie Bønder - Levende Land. Foto: Danish Crown

Landbrugsorganisationen Frie Bønder - Levende Land bakker nu op om den kritik, der har lydt fra flere parter mod regeringens kommende dyrevelfærdsmærke.

Landmændene i organisationen mener ligesom de øvrige kritikere, at mærket ikke vil højne dyrevelfærden, men derimod blåstemple den konventionelle produktion af kød, hvor dyrevelfærden er mangelfuld.

- Det er fuldstændig uhørt med et mærke til industridyr. Det er blot en blåstempling af industrielt husdyrhold, hvor dyrene som hovedregel lever under tvivlsomme forhold. Industrisvin skal fremover kunne få en velfærdsstjerne, hvis de får lov at beholde halen, siger Frie Bønders formand Hans Jørgen Nygaard.

"Et røgslør"

Hans Jørgen Nygaard stiller også stiller spørgsmål ved, om man overhovedet kan belønne den konventionelle kyllingeproduktion med en velfærdsstjerne, når man tager deres forhold i betratning; fx at de blot lever i 35-40 dage og aldrig ser solens lys, før de slagtes.

- Frie Bønder er ikke et øjeblik i tvivl om, at regeringens tiltag er kommet i stand for at blåstemple den i forvejen økonomisk hårdt pressede konventionelle svineproduktion. Det virker blot som et røgslør for, hvad der virkelig foregår ude i staldene, siger Hans Jørgen Nygaard, som opfordrer regeringen til at trække forslaget tilbage.

Både Dyrenes Beskyttelse, fødevarekoncernen Coop, Forbrugerrådet Tænk og Økologisk Landsforening er blandt de øvrige kritikere. Også Alternativet mener, at velfærdsmærket bør skrottes, da partiet frygter, at det ikke vil løfte dyrevelfærden.

Dansk Supermarked er derimod tilhænger af mærket og mener, at det vil styrke dyrevelfærden for størstedelen af de danske produktionsdyr.

Fhv. minister: Det kan gavne eksporten

Daværende miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen, der præsenterede velfærdsmærket, da det blev vedtaget i forbindelse med Landbrugspakken, lagde vægt på, at det vil styrke kødproducenternes eksportmuligheder, og at mærket især er et ønske fra svinebranchen.

Det er endnu ikke fastlagt, hvordan mærket skal udformes, men der er indtil videre lagt op til, at velfærden bedømmes ud fra tre stjerner, hvor én er dårligst. Coop frygter, at frilands- og økologisk kød kan opnå det samme antal stjerner - tre - på trods af at økologiske dyr på flere områder har en bedre velfærd end frilandsdyr.

Af: Henrik Hindby Koszyczarek

henrikhindby@globalen.dk

ANNONCE