Topnyheder

Opgør under opsejling: Stop investeringerne i industrilandbrug


En ny tendens på det globale aktiemarkeder peger i retning mod mere etiske investeringer og væk fra industrilandbrugene. Foto: Mercy For Animals Canada/flickr

Efter at der er kommet fokus på problemet i, at pensionsselskaber og andre investorer poster milliarder i fossile brændstoffer, er turen nu kommet til investeringerne i de fabrikslignende industrilandbrug.

Investorer skal stoppe med at investere penge i industrilandbrugene - det er både uetisk og en risikabel investering, lyder budskabet fra både NGO'er og en række investeringsselskaber. Det skriver The Guardian.

Særligt det seneste års tid har NGO'er, IMF og Verdensbanken omtalt problemet i de mange milliardinvesteringer, der understøtter den fossile industri, og det har affødt en mærkbar reaktion: En koalition bestående af ca. 2.000 individer og 400 institutioner har siden lovet at trække deres investeringer svarende til 2,6 trillioner dollars ud af den fossile sektor. Nu er en ny økonomisk bevægelse så småt under opsejling:

NGO'en ShareAction - the movement for Reponsible Investment - er en af de aktører, der fraråder investeringer i industrilandbrug. Her tales ikke kun om direkte investeringer, som for eksempel at købe aktier i en børsnoteret fødevareproducent som Tyson Foods, men også indirekte investeringer i form af aktier i et supermarked eller en restaurantkæde, der serverer kød, hvor dyrene er opdrættet under fabrikslignende forhold.

- Dårlig dyrevelfærd er kun toppen af isbjerget, når det kommer til problemer forbundet med denne landbrugsmodel. Det intensive opdræt af landbrugsdyr er forbundet med risici og er ikke bæredygtigt, skriver ShareAction på sin hjemmeside.

Risiko for forurening og sygdomme

ShareAction gør opmærksom på en række risikable faktorer for industrilandbrugenes investorer ved at henvise til en rapport fra 2015 udgivet af rådgivningsfirmaet Farm Animal Investment Risk & Return (Fairr), som har fokus på investeringer i landbruget.

Fairr nævner flere problemer i branchen såsom svineinfluenza, fugleinfluenza, hestekød iblandet andre typer kød og skandaler med dyremishandling.

Af andre risikofaktorer kan man også nævne vandforurening, volatile fødevarepriser, bekymringer vedrørende de ansattes sundhed og en øget risiko for sygdomsudbrud, fordi dyrene står meget tæt sammen i industrilandbrug, og smitte derfor hurtigt og uhindret kan sprede sig.

- Vi havde klienter, som var imod industrilandbrug, så vores retningslinjer er, at vi ikke vil investere i selskaber, hvis primære formål er at drive Cafo (Concentrated Animal Feeding Operations) såsom Tyson Foods eller Smithfield Foos, siger Steven Heim, chef for afdelingen for ansvarlige investeringer, ESG, ved Boston Common Asset Managment, til The Guardian.

Han nævner landbrugets brug af antibiotika og forurening med metangas som de største risici for investorerne.

Store selskaber er også skeptiske

Store investeringsselskaber som Rathbone Greenbank, Allianz og Alliance Trust har allerede tilkendegivet deres bekymringer vedrørende denne type investeringer.

Eksempelvis udtalte Neil Brown fra Alliance Trust i Fairrs rapport fra sidste år:

- Praksis i intensive landbrug har rejst alvorlige bekymringer vedrørende dyrevelfærd, helbred og hygiejne. Kort sagt: Hvis dele af denne sektor fortsætter med at handle imod samfundets langsigtede interesser, vil samfundet modarbejde det.

Kate Elliot fra Rathbone Greenbank nævnte i rapporten et eksempel på investortab:

- Tescos aktier faldt 13 pct., efter at tv-dokumentaren Hugh's Chicken Run viste de dårlige forhold, som kyllingerne lever under.

Det britiske investeringsfirma EdenTree har siden 2012 tilbudt en investeringsportefølje, som udelukker investeringer i industrilandbrug.

- Vi ønsker ikke at investere i selskaber, hvor dyrene ikke er i stand til at have en normal adfærd, siger Neville White, der er chef for EdenTrees socialt ansvarlige investeringer.

Mere fokus på dyrevelfærd

Flere restaurantkæder som McDonald's og Burger King har offentliggjort mål for at forbedre dyrevelfærden, og det er faktisk blevet en global trend, fortæller Rory Sullivan, der er en del af The Business Benchmark on Farm Animal Welfare, som siden 2012 har rangeret de største selskabers dyrevelfærdspolitik.

Han siger, at godt halvdelen af verdens store fødevareselskaber nu har offentliggjort mål for, hvilken dyrevelfærd de ønsker at støtte - eksempelvis har McDonald's meldt ud, at kædens restauranter i USA og Canada vil stoppe brugen af buræg senest i 2025.

Fra ShareAction er meldingen dog, at denne problemstilling med investeringer i industrilandbruget stadig er langt fra at have samme grad af opmærksomhed som investeringer i grøn energi frem for fossil energi.

Industrilandbrug defineres i EU som bedrifter, der har mindst 2.000 svin eller 40.000 fjerkræ.