Topnyheder

Danmarks natur blev fattigere i 2015 og er langt fra FN-krav


Den danske natur er langt fra FN's 20 mål om biodiversitet i 2020. Foto: Thomas Rousing/flickr

Man kan måske have indtrykket af, at Danmark er et grønt og naturrigt land, men virkeligheden er en helt anden. Danmark er nemlig langt fra at opfylde FN's 20 biodiversitetsmål, og den danske naturrigdom blev sågar fattigere fra 2014 til 2015.

Det skriver Verdensnaturfonden (WWF) i martsudgaven af sit medlemsblad "Levende Natur".

Et biodiversitetsbarometer, der spænder fra rød (værst) over gul til grøn, viser, at Danmark biodiversitet i 2014 var på grænsen mellem rød og gul, men i 2015 bevægede sig tilbage mod rød. Det skyldes, at Danmark på tre delmål faktisk er gået tilbage i forhold til indsatsen i 2014 og på en lang række andre delmål stort set ikke har ydet nogen indsats.

- Det er direkte pinligt. Danmark må virkelig rubbe neglene for at kunne nå de mål, vi har forpligtet os til i FN-regi, siger WWF's danske generalsekretær, Gitte Seeberg.

Den danske indsats er mangefuld

Danmark skrev i 2010 under på FN's Aichi-forpligtelse om at opfylde 20 biodiversitetsmål i 2020, og nu - halvvejs mod målet - er det altså gået tilbage med indsatsen.

Status er, at:

  • 2 mål er opfyldt,

  • 8 mål er Danmark i gang med at udmønte uden dog at være i mål,

  • 9 mål har Danmark hidtil ydet en ringe eller slet ingen indsats for,

  • for 3 af målene er indsatsen gået tilbage,

  • 1 mål er vurderet ikke relevant for Danmark.

Ifølge WWF er de største udfordringer følgende:

  • Naturen har for lidt plads i landskabet,

  • Naturområderne er for små og spredt beliggende til at understøtte levedygtige bestande af planter og dyr,

  • Naturområderne er negativt påvirket af intensivt landbrug og skovbrug (udledning af kvælstoffer, sprøjtegifte, monokulturer og dræning) samt manglende pleje,

  • Fortsat opsplitning og tab af naturarealer.

- Mens resten af verden kæmper for grøn omstilling, synes den danske regering nærmest at kæmpe imod. Natur- og miljøindsatsen blev alene ved den seneste finanslov skåret med et stort trecifret millionbeløb, samtidig med at landbruget nu for lov at forurene mere, siger Gitte Seeberg.

V: Fjern det grønne kort

Fredag blev en videnskabelig redegørelse om, hvordan den danske natur kan bevares, fremlagt af Center for Makroøkologi, Evolution og Klima på Københavns Universitet. Heri lød det, at det er nødvendigt at fritage mindst 75.000 hektar skov for skovdrift - hvilket svarer til 13 pct. af det samlede danske skovareal og 1,7 pct. af Danmarks samlede areal. Naturen skal være mere vild, forskelligartet og sammenhængende.

Venstre har dog tidligere meldt ud, at man vil sløjfe Grønt Danmarkskort, der blev præsenteret i 2013 med henblik på at styrke den danske natur. Venstre mener, at initiativet vil skade dansk landbrug.

- Reglerne om et Grønt Danmarkskort kan efter omstændighederne få uheldig betydning for landbruget, da udpegningen af potentielle naturområder kan betyde nye krav til landbruget,” lød det i et skriftligt svar fra erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen til Altinget den 25. november.

K: Bevar det grønne kort

I denne uge har De Konservative imidlertid sagt, at man ikke ser nogen grund til at droppe det grønne Danmarkskort.

- Grønt Danmarkskort vil hjælpe kommunerne til at tænke langsigtet og sikre sammenhængende natur. Og det er netop en af vores store udfordringer herhjemme. At vi har en masse dejlig fragmenteret natur, men mangler de punkter, der binder dem sammen, siger Konservatives miljøordfører, Mette Abildgaard, til Altinget.

Af: Henrik Hindby Koszyczarek

henrikhindby@globalen.dk