Topnyheder

EU står til at udlede 2 mia. ton CO2 mere end lovet i klimaaftalen


EU står allerede nu til at bryde klimaaftalen indgået i Paris sidste år. Foto: Pixabay

Klimaaftalen indgået i Paris for tre måneder siden lader allerede nu til at blive brudt. EU står nemlig til at udlede to milliarder ton CO2 mere, end hvad der er aftalt, hvis den globale opvarmning skal holdes til maksimalt to grader celsius. Og dermed er man endnu længere fra hensigtserklæringe om at holde opvarmningen til maksimalt 1,5 grader sammenlignet med niveauet før den industrielle revolution.

Det skriver The Guardian, som er kommet i besiddelse af et notat fra Europa-Kommissionen.

Notatet viser, at CO2-kvotesystemet - ETS - hvor virksomheder kan købe og frasælge sig ret til at forurene, ikke kan sænke udledningen af drivhusgasser så hurtigt som lovet, fordi priserne på kvoterne ikke stiger tilstrækkeligt. Dermed falder virksomhedernes incitament til at sænke forureningen.

EU har ellers lovet at skære udledningen af drivhusgasser med 80 pct. i 2050 i fohold til niveauet i 1990, men ifølge notatet er det ikke muligt med den nuværende prisudvikling i CO2-kvotesystemet.

Fanget mellem to interesser

På baggrund af notatet har NGO'en Sandbag beregnet for The Guardian, hvor meget ekstra CO2 EU kommer til at udlede frem mod 2050, og vurderingen lyder, at der bliver udledt to milliarder ton CO2 mere, end hvad man har lovet. Til sammenligning udledte Danmark i 2013 40 mio. ton CO2.

- Hvis vi ikke hæver ambitionsniveauet og bevæger os henimod en mere lineær reduktion i ETS, så vil Storbritannien og EU-landene ikke leve op til de banebrydende målsætninger, der blev aftalt i Paris, siger Seb Dance, der er miljøordfører for det britiske parti Labour, til The Guardian.

EU er dog fanget mellem to interesser, for griber man ind i ETS-systemet for at hæve priserne, vil kulproducerende lande som Polen protestere - gør man intet, vil lande, der ønsker at leve op til kravene, protestere.

ETS omfatter alle medlemslande i EU og tæller over 10.000 virksomheder, hvoraf 401 er danske.

Af: Henrik Hindby Koszyczarek

henrikhindby@globalen.dk

ANNONCE