Topnyheder

Uheldigt tweet? Anders Samuelsen minder om, at Landbrugspakken kan forringe grundvandet


Anders Samuelsen (LA) minder i et tweet om, at der er risiko for, at Landbrugspakken kan forringe grundvandet. Foto: Pixabay

I sin iver efter at sætte De Konservative på plads i debatten om, hvorvidt Eva Kjer Hansen skulle have vildledt Folketinget eller ej, tweetede Liberal Alliances formand Anders Samuelsen billedet af et notat om Fødevare- og Landbrugspakkens forhold til EU-retten.

Oven på de seneste dages debat om, hvorvidt Landbrugspakken vil øge forbrugernes vandregning, og om Landbrugspakken overhovedet kan overholde EU-forpligtelserne, blev man mindet om de mange problemer, der er forbundet med pakkens indførelse.

Forringelse i 2016-18

Anders Samuelsen havde selv markeret det afsnit, hvori der står, at opgørelsen for de kommende års kvælstofbelastning tager udgangspunkt i årene 2013-2015, hvilket efter hans mening gjorde det klart, at miljøminister Eva Kjer Hansen havde "puljet" miljøtiltagene fra de foregående år og lagt dem ind under 2016.

Dermed var hans pointe, at De Konservative havde fået fremlagt ministeriets kritiserede beregningsmetode og næppe kunne have følt sig vildledt.

Men notatet viser altså også juridiske og miljømæssige problemer forbundet med Landbrugspakken - bl.a. en risiko for forringelse af grundvandet.

I afsnittet markeret af Anders Samuelsen står der bl.a.: "opgørelsen af forringelsen i 2016-18" - på trods af at Eva Kjer Hansen som refereret i DR2's Deadline har sagt, at Landbrugspakken med sine initiativer giver et grønt plus - ikke en forringelse - allerede fra implementeringen i 2016.

Risiko for grundvandet

Endvidere står der i notatet, at særligt årene 2016-18 når man lemper gødskningsreglerne, inden den målrettede regulering indfases, kan give problemer i henhold til EU-direktiverne.

Derudover står der, at risikoen særligt vedrører danskernes drikkevand:

- "Grundvand, hvor risikoen for forringelse er størst i 2016".

Det tilføjes, at man arbejder på at finde en løsning på risikoen for forringelse af grundvandet "inden sommeren 2016", men intet er altså blevet aftalt, selvom pakken bliver stemt igennem i Folketinget torsdag og ifølge planen skal implementeres senest den 1. marts.

Venstres landbrugsordfører Erling Bonnesen afviste ellers klart en sammenhæng mellem Landbrugspakken og danskernes drikkevand, da han udtalte sig til eb.dk i december:

- Jeg kan fuldstændigt berolige og afvise, at der skulle være den her sammenhæng. Det er der ikke. Den pakke, vi har aftalt, forbedrer i sig selv miljøet. Nogle har fejlagtigt den opfattelse, at pakken skader miljøet, men det gør den ikke. Vi har dokumentation for, at pakken forbedrer miljøet, sagde Erling Bonnesen den 26. december.

Svaret kan dog undre, idet notatet blev udleveret til parterne den 10. december - altså 16 dage før Erling Bonnesen afviste, at pakken skulle få en betydning for kvaliteten af drikkevandet, og samtidig understregede, at den gavnede miljøet.

Danmark blev i 2014 dømt for ikke at have lavet gyldige vandplaner, som er en del af EU's vandrammedirektive. Planerne skulle ifølge reglerne have været iværksat i 2009. Eva Kjer Hansen har sagt, at hun vil udskyde opfyldelsen af Vandrammedirektivet helt til 2027.

Problemer med EU-reglerne

Størstedelen af den øvrige tekst forklarer, hvordan pakken i det hele taget kan få problemer med at leve op til EU-direktiverne:

- "(..,)Det betyder, at der ikke med fuld sikkerhed kan gennemføres en juridisk vurdering, der entydigt afklarer, om EU-Kommissionen og EU-domstolen vil vurdere, om omlægningen af reguleringen lever fuldt op til alle direktivforpligtelser".

Og:

- "Det kan dog ikke udelukkes, at EU-Kommissionen bl.a. vil kunne stille spørgsmål til opgørelsen af målbelastningen, hvor en større andel af reduktionsbehovet nu tilskrives andre medlemslande, fordi regeringen ønsker, at Danmark skal tilgodeses for at have leveret en relativt større indsats over de sidste 15 år".

Af: Henrik Hindby Koszyczarek